Trang chủ » Tàng kinh các » Công án - Giai thoại

Ông bán dầu

Ông bán dầu

Thế nào là Đầu Tử? Dầu! Dầu! Củi, gạo, dầu, muối là chỗ thân thiết trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là pháp mạch chính yếu của thiền sư Đầu Tử…

Tội của ai?

Tội của ai?

    TỘI CỦA AI? Có một vị cư sĩ đi tản bộ bên bờ sông, thấy một thuyền phu đẩy chiếc thuyền trên bãi xuống nước, chuẩn bị chở khách qua sông. Lúc ấy có một thiền sư đi qua, cư sĩ bèn bước tới hỏi: – Thưa Thiền Sư, vừa rồi thuyền phu […]

Chớp mắt thấy y

Chớp mắt thấy y

Thiền Sư Trí Nhàn nói kệ “Nghèo không có đất cắm dùi”, đó là Như Lai Thiền không chấp một vật. Sau đó nói “Chớp mắt thấy y” đó là Tổ Sư Thiền hoạt bát, nhướng mày chớp mắt đều là Thiền…

Chẳng hổ thẹn làm Thị Giả

Chẳng hổ thẹn làm Thị Giả

Bổn phận là nhận bản tánh thanh tịnh, an trụ thân tâm, từ bi nhẫn nại, phát tâm làm việc thiền phong. Trong sinh hoạt của thiền giả, chỗ nào cũng là thiền, ăn cơm, ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, bửa củi, gánh nước, không việc gì chẳng phải thiền…

Nhất Hưu phơi tạng kinh

Nhất Hưu phơi tạng kinh

Tu hành rất kỵ bỏ gốc theo ngọn. Kinh là giấy in, chơn tâm mới là pháp, vì sao không nhìn lại tâm mình mà chỉ biết “ngửi mùi”, “đón gió” của kinh sách mà tin rằng sẽ được tiêu trừ được tai ách, tăng trưởng trí tuệ?!…

Nước mắt Thiền Sư

Nước mắt Thiền Sư

    NƯỚC MẮT THIỀN SƯ Một hôm, Thiền Sư Không Dã ra ngoài hoằng pháp, đi qua con đường núi đột nhiên gặp đám giặc cướp tay cầm gươm đao, gậy gộc xông ra đòi tiền mãi lộ. Thiền Sư thấy chúng bất giác rơi lệ. Bọn cướp thấy sư khóc, cười lớn: – […]

Tụng kinh 80%

Tụng kinh 80%

Phật Pháp không phải là hàng hóa, không nên đem việc làm của người thương nghiệp mà trả giá. Trong kinh Phật nói: “Nơi ruộng tâm không giống nhau vì công đức có hơn kém.”

Huệ Khả an tâm

Huệ Khả an tâm

Phiền não của chúng ta vốn không, tội nghiệp cũng không có tự tánh, tâm thức lặng lẽ, không có chỗ vọng tưởng động niệm, đó là chánh giác, là Phật đạo. Nếu giữ gìn được chơn tâm bình thường không động, thì Phật tánh ngay đó hiển bày…

Từ bi

Từ bi

Có ba anh em tuy không xuất gia nhưng thích tham thiền, do đó theo học thiền với Thiền Sư Phật Quang. Lâu ngày, vì muốn tìm cảnh ngộ cao hơn nên hẹn cùng nhau đi hành cước…

Bánh đường

Bánh đường

Duy Thức trọng tri giải, trọng phân tích, còn Thiền không trọng tri giải, không trọng phân tích. Thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Lời nói của các Thiền Sư có vẻ dí dỏm mà thái độ rất thân thiết…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất

Ngày 17.9.ÂL Kỷ Hợi - 15/10/2019

KỶ NIỆM HÚY NHẬT

CỐ HÒA THƯỢNG

THÍCH THIỆN MINH

(1922 - 1978)

Nguyên Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất