Trang chủ » Tàng kinh các » Công án - Giai thoại

Pháp thoại của 5 Đại Tăng xứ Huế

Pháp thoại của 5 Đại Tăng xứ Huế

Đúng một giờ trôi qua, đồng hồ đánh hai tiếng, bốn Ngài cùng đứng dậy, cúi đầu chào nhau ra khỏi phòng khách. Pháp thoại của năm Đại Tăng chấm dứt! Phải chăng các Ngài đang sử dụng pháp thoại Vô Ngôn Bất Động theo Công Án Thiền giữa nhà vua và Thiền Sư Nhật Bổn ghi trong tập Thiền Luận của Ông Daisetz Teitaro Suzuki…

Hãy để tâm yên tĩnh

Hãy để tâm yên tĩnh

Khi tâm con nổi sóng, điên đảo, con đừng toan tính cách này cách kia để cố dẹp yên nó. Con hãy cho nó đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Nên khi con giận ai, con đừng thèm nghĩ tới họ nữa, đừng ráng tranh cãi hơn thua. Con hãy hướng tư tưởng con sang việc khác…

Câu chuyện tặng giày

Câu chuyện tặng giày

Nàng khoan thai ngồi xuống trước mặt họ rồi tự tay tháo những đôi giày cũ bẩn rách ra rồi đổi lấy đôi giày mới cho mỗi một vị Tăng Sĩ. Mỗi vị Đại Đức sau khi được thay giày đều có cùng một cảm giác lâng lâng vì mùi hương thoang thoảng từ trong người của nàng thoát ra…

43 Công án Trần Thái Tông

43 Công án Trần Thái Tông

Là vị vua đầu của triều Trần, đồng thời là đệ tử của Thiền Sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ông vừa làm vua, vừa thực tập thiền và cũng từng thực tập Thiền Công Án. Trong bài là 43 công án vua đưa ra để cùng thực tập với Tăng thân của vua, cả giới xuất gia và tại gia. Thầy Thích Nhất Hạnh đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968…

Phàm thánh đều quên

Phàm thánh đều quên

Thiền Sư Ngưỡng Sơn và Thiền Sư Quang Dũng bàn luận không giống lừa, không giống Phật, vậy giống cái gì? Giống tự kỷ. Chỉ có thấy được tự tánh của mình mới có thể hít thở với hư không một cái lỗ mũi…

Không chịu nhận

Không chịu nhận

Nơi cửa sáu căn đều là trộm,
Ngày đêm sáu thời dạ bồi hồi.
Vô sự lên đường đi thưởng ngoạn,
Gây ra rắc rối biết hỏi ai?

Gió động; cờ động

Gió động; cờ động

Theo quan điểm của các Thiền Sư đối với ngoại cảnh hoàn toàn là tìm tại tâm mình chứ không kẹt trên biểu tượng sự vật. Có hiện tượng là có phân biệt, đó là vì chúng ta khởi tâm động niệm. Tâm yên lặng thì muôn vật không có gì chẳng được, tâm dao động thì sự vật sai biệt hiện ra trước mặt…

Công Án Thiền là gì?

Công Án Thiền là gì?

Tham Công Án là gì ? “Công án” là cách phát âm chữ “kun-an” của Trung Hoa và ý nghĩa chính của chữ công án là “một bức công văn đặt trên án thư”. Nhưng từ ngữ này được các Thiền Gia sử dụng một cách hơi khác ở chỗ nó chỉ một đối thoại hoặc một biến cố nào đó xảy ra giữa Thiền Sư và đệ tử của ngài…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ