Browsing: Công án – Giai thoại

Công án - Giai thoại
0

Thiền là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, ông bày tỏ Phật Pháp trên văn tự bút mực, đó là giết chết chân nghĩa Phật Pháp và chôn vùi tông chỉ của ta, nên ta không xem…

Công án - Giai thoại
0

Cổ đức không bao giờ xếp bừa người cho đủ số để có địa vị rỗng, mà phải đợi người. Người có tài đức nhưng cũng phải đợi có duyên mới bầu lên. Thủ tọa một ngôi chùa phải đợi nhiều năm, đủ thấy rằng người xưa rất thận trọng chọn người tài…

Công án - Giai thoại
0

Cao tăng trong thiền môn từ xưa đến nay thảnh thơi như hạc nội mây ngàn, ở núi rừng, ở mé sông, ba y một bát mặc tình tùy duyên. Giả sử được pháp duyên, vương cung hầu hạ, không bị danh lợi cám dỗ, không bị chức quyền làm động…

Công án - Giai thoại
0

Việc sống chết của thiền giả, có khi truy điệu trước rồi diệt, có khi đứng ngồi mà mất, có khi vào sông ca hát rồi đi, có khi lên núi đào đất tự chôn. Tóm lại, chết không sợ, thiền giả nhìn sanh tử đều là giải thoát…

Công án - Giai thoại
0

Trong tâm chúng ta không những mang tảng đá mà còn gồng gánh vô số tiền bạc, danh vị, ái tình, thị phi, được mất, vinh nhục, khổ vui… Nếu biết rõ mọi người đều có sẵn thì đâu còn phiền não nơi duy tâm hay duy thức.

Công án - Giai thoại
0

Trên thế gian, sức mạnh nào lớn nhất? Sức mạnh nhẫn nhục là lớn nhất. Phật nói: “Người tu đạo không thể nhận chịu hủy báng, chửi mắng, chê bai như uống nước cam lồ thì không thể gọi là người có sức mạnh”…

Công án - Giai thoại
0

Muốn học Phật đạo, trước hết phải kết duyên với nhau. Chỉ có duyên mời ăn trái vải mà được ngộ đạo. Phật Pháp ở trong sự cung kính mà cầu, Tùng Duyệt cung kính đối với bậc tiền bối mà được ngộ đạo…

Công án - Giai thoại
0

Thiền giả có giác ngộ hay không? Hãy thí nghiệm qua mới biết được. Vừa mở miệng liền biết ngộ hay không ngộ. Ngộ và không ngộ, Thiền Sư khám phá biết liền…

Công án - Giai thoại
0

Thiền Sư dùng xâu chuỗi giơ lên để khai thị; Phật, Nho chỉ là một, ngày đêm trăm lẻ tám chỉ cho thời gian không có nhiều, chớ có đem Phật, Nho mà tranh luận. Đạo Phật, đạo Nho cùng nhau nắm tay thôi…

Công án - Giai thoại
0

Thiền tuy không phải văn tự tri giải, chủ trương chặt đứt đường ngôn ngữ, nhưng thông qua văn tự tri giải mà nắm được cốt tủy chân thật của chỗ không thể nói. Chỉ có vượt khỏi chấp trước tri thức kiến giải mới tìm được hạt châu, thể hội được thiền vị…

Công án - Giai thoại
0

Cái lưỡi biết nói năng, một lời có thể làm hưng nước, cũng có thể làm mất nước, đó là biết hay không biết vận dụng cái lưỡi thôi. Có người dùng cái lưỡi tạo tội nghiệp. Có người cái lưỡi dịu dàng như hoa sen, có người nói bậy như gai góc…

1 4 5 6 7 8 17