Trang chủ » Tàng kinh các » Kinh Audio - Video

Kinh Kim Cang – Chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực (Phần 2: Kinh Kim Cang trong hệ tư tưởng Bát Nhã)

Kinh Kim Cang – Chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực (Phần 2: Kinh Kim Cang trong hệ tư tưởng Bát Nhã)

Bài giảng “KINH KIM CANG TRONG HỆ TƯ TƯỞNG BÁT NHÔ (dành cho chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực) do Thượng Tọa Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu – Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN thuyết giảng trực tuyến từ lúc 03g00 ngày 9/7/2017 trên hệ thống Paltalk Messenger và Youtube…

Kinh Kim Cang – Chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực (Phần 1: Giới thiệu đề kinh)

Kinh Kim Cang – Chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực (Phần 1: Giới thiệu đề kinh)

Bài giảng “GIỚI THIỆU KINH KIM CANG” (dành cho chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực) do Thượng Tọa Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu – Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN thuyết giảng trực tuyến từ lúc 03g30′ ngày 18/06/2017 trên hệ thống Paltalk Messenger và Youtube…

Phật Thuyết Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân (Việt dịch – Video hoạt hình)

Phật Thuyết Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân (Việt dịch – Video hoạt hình)

Phật Thuyết Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân
Việt dịch – Vidéo hoạt hình – Trọn bộ 5 tập
(Trong clip dịch là kinh Cha Mẹ Ơn Nặng Khó Báo Đáp)

Kinh Vu Lan – Báo Ân (Việt dịch – Video – 01g 04’ 08″)

Kinh Vu Lan – Báo Ân (Việt dịch – Video – 01g 04’ 08″)

Kinh Vu Lan – Báo Ân

Việt dịch
Tỳ-kheo Thích Quang Huệ tụng.
(Video clip – Thời lượng 01 g 04′ 08″)

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

Audio Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh do Diệu Hoa đọc.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm Phổ Môn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm Phổ Môn

Phẩm Phổ Môn – Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 13’18”

Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Audio – Trọn bộ 5 tập)

Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Audio – Trọn bộ 5 tập)

Hòa Thượng Tuyên Hóa lược dịch
– Tập 1: 58’18”
– Tập 2: 57’37”
– Tập 3: 58’08”
– Tập 4: 59’05”
– Tập 5: 59’55”

Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Video – 23'33")

Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Video – 23'33")

Phật Thuyết A Di Đà Kinh – Film hoạt hình – Việt dịch – Thời lượng 23’33”
Liễu Tâm biên dịch – Trung tâm Diệu Pháp Âm biên soạn & phát hành

Sám Xuất Gia

Sám Xuất Gia

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa
Tánh đức từ bi hằng biểu lộ
Trải bao cuộc du hành mục đố
Xót sinh linh kiếp số trầm luân
Cảnh sanh, già, đau, chết, gian truân
Luống chịu khổ không ngừng gây khổ…

Sám Vu Lan

Sám Vu Lan

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Ngày rằm tháng bảy
Gặp hội Vu Lan
Phạm vũ huy hoàng
Đốt hương đảnh lễ…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất