Tạng Thắng Pháp

Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅganī), cuốn sách đầu tiên của Thắng Pháp, và Paṭṭhāna, cuốn cuối cùng, là hai cuốn quan trọng nhất trong bảy cuốn của Thắng Pháp, cung cấp như là cốt tử tinh hoa của Thắng Pháp…

Giới thiệu Tạng Thắng Pháp

Ðể thật sự nắm vững ý nghĩa của Tạng Luận phải đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc một cách chuyên chú và sáng suốt tất cả bảy bộ, cùng với những chú giải và những chú giải của các chú giải ấy. Vi Diệu Pháp không phải là một đề tài chỉ thỏa mãn tạm thời người đọc thoáng qua…

Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển: Thế nào là Tạng Thắng Pháp?

Thắng Pháp (Abhidhamma, A-tỳ-đàm, Vi Diệu Pháp) là tạng thứ ba của Tam Tạng. Đây là một bộ sưu tập đồ sộ với các giáo lý của Đức Phật, được sắp xếp một cách có hệ thống, được lập bảng và phân loại, đại diện cho tinh hoa của Giáo Pháp của Ngài…

Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển: Đề mục – Trích yếu

Kể từ hôm nay, Thư Viện GĐPT Online bắt đầu đăng tải chuyên đề về thống kê đề mục; trích yếu ngắn gọn; hướng dẫn cách đọc và tham cứu hệ thống Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo theo cuốn sách Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Thánh Điển do Gs. U KO LAY (Miến Điện) biên soạn…