Mừng Xuân Di Lặc

Trang chủ » Tàng kinh các

Pháp thoại: Lá Thư Thầy – Thư thứ hai

Pháp thoại: Lá Thư Thầy – Thư thứ hai

Kể từ khi pháp nạn, hoàn cảnh đưa đẩy chúng mình phải rời am tranh bên đồi mây vắng, chia tay nhau mỗi người một ngã, như cánh nhạn lạc đàn từ giã quê hương đi tìm xứ lạ…

Pháp thoại: Lá Thư Thầy – Thư thứ nhất

Pháp thoại: Lá Thư Thầy – Thư thứ nhất

…Con ơi, hãy can đảm vươn mình đứng dậy hiên ngang như con mãnh sư để nhìn ngắm cuộc đời, đừng sợ hãi lẫn tránh, cũng đừng toan tính gì hơn cho cuộc đời này nữa. Nếu con mong ước một hạnh phúc, một sự cải thiện nào, đó mới chính là kẻ thù nguy hiểm. Hãy trả hạnh phúc lại cho hạnh phúc giả tạm của cuộc đời, hãy trả khổ đau lại cho cuộc đời ngập tràn đau khổ…

Pháp thoại: Lá Thư Thầy

Pháp thoại: Lá Thư Thầy

Những bức thư Thầy Viên Minh trả lời về Ðạo cho các đệ tử trong và ngoài nước, từ năm 1976 đến năm 1986 đã được chúng tôi sao chép lại trước khi gởi đi, chuyền tay nhau đọc hầu học hỏi thêm những điều Thầy giải đáp một cách thiết thực và chân tình cho những vấn đề trong đời sống của các Phật Tử…

Kinh Đại Bi Tâm Đà-la-ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà-la-ni

Như vầy tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca, đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báu tạp ma-ni, xung quan treo nhiều tràng phan bá bảo. Khi ấy, đức Như Lai ở trên pháp tòa, sắp muốn diễn nói môn tổng trì đà ra ni…

Hạnh nguyện đại bi của đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Hạnh nguyện đại bi của đức Quán Thế Âm Bồ Tát

…Đại bi nghĩa là lòng xót thương bao la rộng lớn. Theo định nghĩa chung: “Bi năng bạt khổ”, bi có công năng tiêu trừ các khổ não. Hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm là cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly ra khỏi tai ách khổ nạn: lòng thương xót của ngài rộng lớn bao la như thế nên gọi là đại bi…

Đạo Phật qua các hệ tư tưởng văn hóa Việt Nam

Đạo Phật qua các hệ tư tưởng văn hóa Việt Nam

Việt Nam chúng ta đã trãi qua 4000 năm văn hiến trong đó còn tồn tại các hệ văn hóa tư tưởng như:
1. Tư tưởng văn hóa bản địa.
2. Nho Giáo.
3. Lão Giáo.
4- Phật Giáo.
5.Thiên Chúa Giáo…

Đức Phật dưới cái nhìn của người hiện đại

Đức Phật dưới cái nhìn của người hiện đại

Dưới cái nhìn của con người hiện đại, Ngài là nhà văn hóa vĩ đại, nhà khoa học bậc thầy, Ngài là Thầy của các vị thầy thế gian. Sản phẩm trí tuệ của Ngài là một gia tài to lớn đồ sộ đến vô cùng, tình thương của Ngài chan hòa mênh mông cùng khắp “Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt”. Nơi nào đó có tiếng rên là đau đớn thì nơi đó đã có tình thương của Ðức Phật…

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

Audio Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh do Diệu Hoa đọc.

Kinh Công Đức Tắm Phật

Kinh Công Đức Tắm Phật

Hán dịch: Sa-môn THÍCH NGHĨA TỊNH đời Đường Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc NGUYÊN THUẬN Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạc-già-phạm ở trên đỉnh núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng câu hội với 1.250 chúng đại Tỳ-kheo. Lại có vô lượng vô biên chư đại Bồ-tát và Thiên Long […]

Tìm hiểu câu "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn"

Tìm hiểu câu "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn"

Về câu “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, tương truyền câu nói trên là của Đức Phật Thích Ca khi Ngài giáng sanh nơi nước Ấn Độ. Nhiều người hiểu câu nầy theo nghĩa thông thường là: “Trên trời dưới trời, chỉ có Ta là tôn quý”. Vì hiểu như thế nên nhiều người cho rằng Đức Phật quá tự cao tự đại, xem Trời Đất không có ai bằng…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ