MỪNG ĐÓN ĐÀN CHIM OANH VỀ TỤ HỘI KẾT ĐOÀN
HỘI THI OANH LAM TOÀN QUỐC GĐPTVN 2019

Trang chủ » Tàng kinh các

Tạng Kinh: Tương Ưng Bộ Kinh

Tạng Kinh: Tương Ưng Bộ Kinh

Bộ sưu tập nầy gồm những bài kinh trong Tạng Kinh được gọi Tương Ưng Bộ Kinh gồm 7762 bài có độ dài không đều, đa số là ngắn, được sắp xếp trong một thứ tự đặc biệt tuỳ theo chủ đề thành năm phần chính gọi là Năm Thiên…

Tạng Kinh: Tăng Chi Bộ Kinh

Tạng Kinh: Tăng Chi Bộ Kinh

Tăng Chi Bộ Kinh chứa 9.557 bài kinh ngắn được chia thành 11 chương được gọi (Nipāta). Mỗi chương được chia lại thành nhiều nhóm được gọi là phẩm (vagga) thường có 10 bài kinḥ Những bài kinh được sắp theo pháp số thứ tự lớn dần, mỗi chương gồm nhiều bài kinh có Pháp số, bắt đầu với pháp số 1 lên đến pháp số 11 trong mỗi kinh của chương cuối cùng…

Tạng Kinh: Tiểu Bộ Kinh

Tạng Kinh: Tiểu Bộ Kinh

Trong số 5 bộ kinh, Tập Hợp Bộ Kinh (Tiểu Bộ Kinh) chứa một số lớn nhất những luận thuyết và nhiều phạm trù pháp nhất. Mặc dù chữ “khuddaka” nghĩa đen là “tiểu” hay “nhỏ”, nội dung thực sự của bộ sưu tập nầy không vì lý do gì có thể bị xem là tiểu, nó gồm tương đương hai tạng chính, đó là Tạng Luật và Tạng Kinh theo hệ thống phân loại…

Tạng Thắng Pháp

Tạng Thắng Pháp

Bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅganī), cuốn sách đầu tiên của Thắng Pháp, và Paṭṭhāna, cuốn cuối cùng, là hai cuốn quan trọng nhất trong bảy cuốn của Thắng Pháp, cung cấp như là cốt tử tinh hoa của Thắng Pháp…

Lời chúc tết của Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN Trên Thế Giới

Lời chúc tết của Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN Trên Thế Giới

Không có ai có khả năng ban phát mùa xuân cho chúng ta và cũng không có ai có khả năng cướp mất mùa xuân của chúng ta, ngoại trừ thiện tâm hay tâm bất thiện nơi chúng ta…

"Đạo làm anh" trong mỗi dịp xuân về

"Đạo làm anh" trong mỗi dịp xuân về

Xuân về cho ta sự sống, đáng lẽ con người là anh cả của muôn loài, con người biết tiếp nhận sự sống và biết tạo ra sự sống cho cả muôn loài để cùng nhau vui xuân, thì con người mới phải đạo làm người và đạo làm anh chứ?…

Ngày xuân đọc thơ Phật Giáo

Ngày xuân đọc thơ Phật Giáo

Thi tính phản ảnh thật rõ nét qua kinh sách cũng như phong cách của những người tu hành đã ảnh hưởng sâu đậm đến các sinh hoạt văn hóa của hầu hết các quốc gia Phật Giáo Á Châu. Thi phú nói chung có khả năng khơi động những xúc cảm sâu kín và thanh cao nơi con người giúp họ vượt lên trên các bản năng thô thiển và trói buộc của sự sống…

Pháp thoại: Lá Thư Thầy – Thư thứ mười hai

Pháp thoại: Lá Thư Thầy – Thư thứ mười hai

Dù một người suốt ngày học thuộc lòng Tam Tạng, giảng nói Tam Tạng hay suy tầm nghĩa lý Tam Tạng thì vẫn không phải sống theo pháp, nếu người ấy không tự mình sống an tịnh, không tự ổn định nội tâm, không biết rõ mục đích tối thượng với trí tuệ.

Tâm tình với anh chị Huynh Trưởng

Tâm tình với anh chị Huynh Trưởng

Trong tiểu thuyết Kim Dung, câu bé Quách Tĩnh đã hỏi Thành Cát Tư Hãn: “Khi Đại Vương nằm xuống, Đại Vương cần một mảnh đất bao lớn?”. Thành Cát Tư Hãn trả lời: “Chừng vài chục thước vuông”. Quách Tĩnh nói: “Vậy thì tại sao Đại Vương cứ đi chinh phục đất đai của các nước láng giếng khiến cho bá tánh phải đau khổ vì chiến tranh chết chóc, để rồi khi xuôi tay nhắm mắt chỉ nằm vào khoảnh đất vài thước vuông?”…

Thơ & thơ thiền của Thiền Sư Không Lộ

Thơ & thơ thiền của Thiền Sư Không Lộ

Trong lịch sử văn học thì Không Lộ là một nhà thơ Thiền tiêu biểu của thời nhà Lý. Ngài đã để lại hai bài Kệ hay bài thơ Thiền rất xuất sắc trên nhiều mặt. Hai bài thơ đó là Ngư Nhàn 漁 閒 và Ngôn Hoài 言懷

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ