Trang chủ » Tàng kinh các

Nói với những nhà có quyền lực

Nói với những nhà có quyền lực

Bạn hãy cứu lấy tình trạng sống hấp hối của bạn và những người chung quanh bạn; và nếu bạn là một người đang có quyền lực đối với xã hội, thì bạn hãy ra tay cứu giúp xã hội đang hấp hối của bạn đi!…

Bồ Tát Quảng Đức thiêu thân – Đối chiếu qua kinh điển Nam Tông & Bắc Tông

Bồ Tát Quảng Đức thiêu thân – Đối chiếu qua kinh điển Nam Tông & Bắc Tông

Ngày nay, sau hơn bốn thập niên trôi qua, vẫn còn có một số người thắc mắc: Động lực nào thúc đẩy Ngài đã hành động như thế và sự việc tự thiêu như vậy có trái với pháp và luật của Phật không, có vi phạm giới luật không và có đi ngược lại giáo lý Trung Đạo không?…

Pháp thoại của 5 Đại Tăng xứ Huế

Pháp thoại của 5 Đại Tăng xứ Huế

Đúng một giờ trôi qua, đồng hồ đánh hai tiếng, bốn Ngài cùng đứng dậy, cúi đầu chào nhau ra khỏi phòng khách. Pháp thoại của năm Đại Tăng chấm dứt! Phải chăng các Ngài đang sử dụng pháp thoại Vô Ngôn Bất Động theo Công Án Thiền giữa nhà vua và Thiền Sư Nhật Bổn ghi trong tập Thiền Luận của Ông Daisetz Teitaro Suzuki…

43 Công án Trần Thái Tông

43 Công án Trần Thái Tông

Là vị vua đầu của triều Trần, đồng thời là đệ tử của Thiền Sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ông vừa làm vua, vừa thực tập thiền và cũng từng thực tập Thiền Công Án. Trong bài là 43 công án vua đưa ra để cùng thực tập với Tăng thân của vua, cả giới xuất gia và tại gia. Thầy Thích Nhất Hạnh đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968…

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm (Việt dịch – Chú thích)

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm (Việt dịch – Chú thích)

Kính nghe, đấng Viên Thông Giáo Chủ, vẻ từ ái trăng rằm, hầu Di Đà miền Cực Lạc hương quê, giúp Thích Ca cõi Ta Bà kham nhẫn, trú ở núi lưu ly châu báu, ngồi tòa sen ngàn cánh hồng tươi. Quá khứ Chánh Pháp Minh Vương, hiện tiền Quán Âm Tự Tại, ba mươi hai thân ứng hóa, rộng độ quần sinh, bảy tai nạn hai mong cầu, nhiều phương ứng vật…

Hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm

Hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm

Quán Thế Âm! Đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền, trên tất cả thánh nhân được tôn xưng là mẹ hiền. Quán Thế Âm! Danh hiệu của tình thương bao la không bờ bến, bao la rộng khắp cõi hư không. Quán Thế Âm! Gắn liền với tim óc của nhân loại, của muôn loài chúng sanh…

Quy Sơn Cảnh Sách – Việt dịch: HT Thích Thanh Từ

Quy Sơn Cảnh Sách – Việt dịch: HT Thích Thanh Từ

Quy Sơn Cảnh Sách là quyển luận của Thiền Sư Linh Hựu. Do ngài ở tại núi Quy (Quy Sơn), người đương thời nể trọng đức hạnh không dám gọi tên nên dùng tên núi để gọi ngài. Quyển luận này mục đích nhắc nhở người xuất gia phải nổ lực tu hành để dược giải thoát nên đề tựa là “cảnh sách”. Quy Sơn Cảnh Sách là luận cảnh sách của ngài Quy Sơn…

Kinh Di Giáo lược giải (Thích Viên Giác diễn giảng)

Kinh Di Giáo lược giải (Thích Viên Giác diễn giảng)

Kinh Di Giáo là một tác phẩm đúc kết những gì cần thiết nhất cho người xuất gia, văn chương đẹp đẽ, ý tứ rõ ràng. Ðây là những lời dạy sau cùng của Ðức Phật, đầy tình thương và sự khích lệ.- Dịch giả: Thích Trí Quang

Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Dịch giả: Thích Minh Châu)

Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Dịch giả: Thích Minh Châu)

Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này Punna, Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ…

Kinh Ngủ Gục (Capala Sutta)

Kinh Ngủ Gục (Capala Sutta)

Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, tại vườn Nai. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna đang ngồi ngủ gục, trong làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất