Chúc Mừng Năm Mới

Trang chủ » Tàng kinh các » Tài liệu Phật học » Sơ cơ học Phật

Nhận biết Chư Phật và Bồ Tát qua hình dáng tượng thờ

Nhận biết Chư Phật và Bồ Tát qua hình dáng tượng thờ

khi đứng trước bàn thờ Phật, mọi bon chen, toan tính của đời thường dường như không còn nữa mà thay vào đó là những khuôn mặt hướng thiện, những ánh mắt trong sáng, chan chứa niềm tin gởi nơi cửa Phật…

Tam Pháp Ấn – dấu hiệu nhận biết kinh Phật

Tam Pháp Ấn – dấu hiệu nhận biết kinh Phật

Nếu lần giở tuần tự từng trang sách, chứ chưa nói đến việc đọc hiểu, thì cả cuộc đời vẫn chưa lần giở xong kinh sách của Phật Giáo. Có lẽ trong các tôn giáo trên thế giới, Phật Giáo là tôn giáo lâu đời và có số kinh điển nhiều nhất. Trong khi đó, nhiều nhóm lợi dụng tôn giáo đang lợi dụng hình ảnh, giáo lý của Phật Giáo để sáng tác ra kinh điển không phải chính thống của Phật Giáo…

Tại sao người ăn chay không được ăn ngũ vị tân?

Tại sao người ăn chay không được ăn ngũ vị tân?

Lý do tại sao người Phật Tử không nên ăn những thứ nầy? Bởi vì đặc tính của những thứ nầy chứa nhiều tố chất kích thích và mùi vị cay nồng, nếu ăn nhiều thì thân thể có mùi hôi, nóng nảy và bị kích dục….

48 cách niệm Phật, tụng kinh cần biết

48 cách niệm Phật, tụng kinh cần biết

Làm một việc gì đều phải có mục đích và tất nhiên phải có đạt đến kết quả của nó. Một việc niệm Phật, siêu xuất luân hồi, vãng sanh Tịnh độ, với mục đích đã nhắm và với kết quả sẽ đạt thật là cao siêu và thật tế, thời hành nhân ắt phải rõ thấu và tận dụng trí giác của mình, đâu phải những điều huyễn hoặc, vu vơ hay thiển cận mà khinh hốt!…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ