Trang chủ » Tàng kinh các » Thiền thi - Thiền tụng

Thơ và thơ thiền của Thiền Sư Không Lộ

Thơ và thơ thiền của Thiền Sư Không Lộ

Trong lịch sử văn học thì Không Lộ là một nhà thơ Thiền tiêu biểu của thời nhà Lý. Ngài đã để lại hai bài Kệ hay bài thơ Thiền rất xuất sắc trên nhiều mặt. Hai bài thơ đó là Ngư Nhàn 漁 閒 và Ngôn Hoài 言 懷 …

Chứng Đạo Ca (Thiền Sư Vĩnh Gia – Huyền Giác)

Chứng Đạo Ca (Thiền Sư Vĩnh Gia – Huyền Giác)

Chứng Đạo Ca là một kiệt tác của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác, cũng được gọi là Tối Thượng Thừa Phật Tính Ca (最上乘佛性歌, ja. saijōjō busshō-ka). Tác phẩm này chứa đựng những khái niệm căn bản của Pháp Bảo Đàn Kinh, của các bộ kinh thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất