Trang chủ » Tàng kinh các » Tủ sách quý » Cổ thư, Tài liệu quý khác

Bản khắc gỗ kinh Vu Lan Bồn – Càn Long Tạng (Hán ngữ)

Bản khắc gỗ kinh Vu Lan Bồn – Càn Long Tạng (Hán ngữ)

Bản khắc gỗ kinh Vu Lan Bồn – Càn Long Tạng (Hán ngữ). Đây là một bản kinh rất ngắn. Toàn văn kinh không đến 1.000 chữ trong Hán ngữ.

Bản khắc in Chú Đại Bi Tâm Đà-la-ni năm 1810 và bản phiên âm, chú thích

Bản khắc in Chú Đại Bi Tâm Đà-la-ni năm 1810 và bản phiên âm, chú thích

…Bản khắc Chú Đại Bi Tâm Đà-la-ni khắc in vào năm Canh Ngọ (1810); Thiện Đàn Nam Quất ở huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông in lại năm 1838 do tiền công đức của các đệ tử người họ Lê ở xã Nam Quất; Bản hiện tại đang đề cập ở đây là bản in lại vào năm Quí Dậu (1933) được lưu giữ tại Hà Đông Đào Tộc từ đường (tàng bản)…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất