Trang chủ » Tàng kinh các » Tủ sách quý » Thiền uyển tập anh

Về những minh họa từ sách Thiền Uyển Tập Anh

Về những minh họa từ sách Thiền Uyển Tập Anh

Kể từ khi được ông Trần Văn Giáp tình cờ phát hiện từ đống giấy vụn của một gánh hàng phế thải, sau đó được công bố bởi trường Viễn Đông Bác Cổ, Thiền Uyển Tập Anh trở thành tư liệu cơ sở cho các khảo cứu về lịch sử Phật Giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ 13, cũng như các sinh hoạt chính trị, xã hội, tôn giáo trong suốt thời gian Bắc thuộc…

Giới thiệu cổ thư PGVN thế kỷ XIV: Thiền Uyển Tập Anh

Giới thiệu cổ thư PGVN thế kỷ XIV: Thiền Uyển Tập Anh

  Thiền Uyển Tập Anh là một văn bản cổ của Phật giáo VN – tài liệu quan trọng trong sự khảo cứu lịch sử du nhập và hình thành các phái thiền tại VN. Thiền Uyển Tập Anh là một tư liệu rất quan trọng không những đối với Phật Giáo Việt Nam mà còn […]

Thiền Uyển Tập Anh

Thiền Uyển Tập Anh

Thiền Uyển Tập Anh là một tư liệu rất quan trọng không những đối với Phật Giáo Việt Nam mà còn cả với nền văn học, tư tưởng và lịch sử của dân tộc. Từ lâu, nó không chỉ là một nguồn cứ liệu hết sức quan trọng mà còn là một đối tượng nghiên cứu […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất