Trang chủ » Sự kiện

Sám Vu Lan (Video 4'21" + Văn tự)

Sám Vu Lan (Video 4'21" + Văn tự)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Ngày rằm tháng bảy
Gặp hội Vu Lan
Phạm vũ huy hoàng
Đốt hương đảnh lễ…

Húy nhật tưởng niệm Hòa Thượng Thích Trí Thủ – Cố Viện Trưởng Viện Hóa Đạo G.H.P.G.V.N.T.N.

Lúc nầy Phật Tử đã câu hội gần ba ngàn. Nghĩa là trong khuôn viên chùa Phật Tử di chuyển như một dòng chảy. Khi đoàn người lấp kín chánh điện. Phật Tử còn lại trên sân chùa đứng yên thành tâm hướng về chánh điện, Ban Kinh Sư cử hành nghi thức cúng ngọ và nghi báo tiến…

Danh sách Bảo Trợ Viên Thư Viện GĐPT

Danh sách Bảo Trợ Viên Thư Viện GĐPT

Quảng Chuyên; Trung Hiếu; Trung Anh; Pháp Đạt; Nguyên Minh; Titan Corp…

Ban Biên Tập cáo tri

Ban Biên Tập cáo tri

Website đang trong giai đoạn thiết kế, demo… chưa có nhiều thông tin, bài vở. Kính mời Chư Tôn Đức, quý Thiện Hữu Tri Thức và anh chị em Huynh Trưởng Đoàn Sinh GĐPT nếu chưa vừa ý thì sẽ quay lại sau.
Rất mong được quý vị đem lòng yêu mến và nhiệt thành ũng hộ tinh thần.

Chào mừng đến Thư Viện GĐPT Online!

Chào mừng đến Thư Viện GĐPT Online!


Chào mừng
Chư tôn đức Tăng Già
Quý Thiện Hữu Tri Thức
Anh chị em Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên GĐPT
Vào thăm và xử dụng Thư Viện Gia Đình Phật Tử Online.

10 pháp thực hành của nhà lãnh đạo – Pháp thoại khuyến tấn Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK.2008-2012

10 pháp thực hành của nhà lãnh đạo – Pháp thoại khuyến tấn Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK.2008-2012

Từ quê nhà tôi nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo, Lịch Đại Tổ Sư, Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo và hồn thiêng sông núi gia hộ cho Đại Hội tổ chức được thành công tốt đẹp. Và sau đây tôi xin gởi bài pháp thoại này đến chia sẻ với Đại Hội như sau…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ