Trang chủ » Sự kiện

Đăng tải đề thi đáp ứng nhu cầu mùa Thi Vượt Bậc

Đăng tải đề thi đáp ứng nhu cầu mùa Thi Vượt Bậc

Nhằm đáp ứng nhu cầu của anh chị em Huynh Trưởng trong mùa Thi Vượt Bậc Đoàn Sinh NK 2010-2011 vào dịp vía Đức Bổn Sư Thành Đạo, trong những ngày tới BBT sẽ liên tục đăng tải những bộ đề thi mà Thư  Viện GĐPT Online hiện có và sẽ tiếp tục cập nhật […]

Văn thư BHD/T.Ư GĐPTVN về sự biến GĐPT Liên Quang

Văn thư BHD/T.Ư GĐPTVN về sự biến GĐPT Liên Quang

Văn thư số 11.097/HDTƯ/TB ngày 11.11.2011 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội). Trích yếu v/v: Sự biến GĐPT Liên Quang, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi – Việt Nam.

Chuyển giúp thông báo của Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Thư Viện GĐPT Online xin chuyển tiếp đến anh chị em thông báo của
Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

ThongBaoDoVuiTrangTG.png

Bộ sưu tập hình ảnh Pháp Nạn 1963-1967

Bộ sưu tập hình ảnh Pháp Nạn 1963-1967

Lời BBT: Trong mục này chúng tôi sẽ cố công sưu tập những hình ảnh cũ trong suốt những thời kỳ Pháp Nạn của Phật Giáo Việt Nam và sẽ cập nhật vào mỗi khi có được để bạn đọc làm tài liệu. Riêng việc chú thích ảnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Tuy nhiên, vì là hình ảnh mang tính chất lịch sử (và đương nhiên rất nhạy cảm) nên…

Văn thư kêu gọi cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt

Văn thư kêu gọi cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt

Văn thư số 11.089/HDTƯ/TB ngày 24/10/2011 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Quốc Nội v/v Kêu gọi cứu trợ đồng bào nạn nhân bảo lụt.

Kinh Vu Lan Bồn (Song ngữ Việt – Anh)

Kinh Vu Lan Bồn (Song ngữ Việt – Anh)

Phật nói Kinh Vu Lan Bồn
Ta từng nghe lời tạc như vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ
Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung,
Mục-liên mới đặng lục-thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân…

Sám Thành Đạo

Sám Thành Đạo

Hào quang chiếu diệu,
Sáng tỏa mười phương,
Ngộ lý chơn thường,
Phá màn hôn ám.
Đệ tử lòng thành bái sám,
Trước điện dâng hoa…

Sám Xuất Gia

Sám Xuất Gia

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa
Tánh đức từ bi hằng biểu lộ
Trải bao cuộc du hành mục đố
Xót sinh linh kiếp số trầm luân
Cảnh sanh, già, đau, chết, gian truân
Luống chịu khổ không ngừng gây khổ…

Sám Vu Lan

Sám Vu Lan

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Ngày rằm tháng bảy
Gặp hội Vu Lan
Phạm vũ huy hoàng
Đốt hương đảnh lễ…

Sám Khánh Đản

Sám Khánh Đản

Bài sám tụng lễ Khánh Đản Bổn Sư.
– Video 5’13” do Tỳ-kheo Thích Quang Huệ thực hiện.
– Nguyên văn bài sám văn tự Việt ngữ.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ