Một bức thư cũ của thầy Thích Minh Châu 50 năm trước trong mùa Vu Lan

…Trình độ văn hóa ngoài ngày càng cao, Phật Tử cư sĩ hiểu đạo không phải hiếm; vậy một vị Tăng Sĩ cần phải có một trình độ học thức khá cao để diễn giảng giáo lý hợp với thời cơ và đầy đủ khả năng văn hóa để phục vụ chánh pháp. Vậy anh em thấy rõ, sự học đời hiện tại của anh em chỉ là một phương tiện giúp anh em phụng sự đạo Phật một cách đắc lực hơn, chứ không bao giờ là một cứu cánh…

Lễ Nhập Tháp Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu – Phóng sự nhanh hình ảnh

Sáng nay, ngày 9/9/2012 vào lúc 7 giờ (GVN), tại Thiền Viện Vạn Hạnh – 750, Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam – Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu cùng Tang Môn Pháp Quyến và hằng vạn Tăng Ni, Phật Tử đã cử hành nghi thức cung thỉnh kim thân Cố Hòa Thượng nhập bảo tháp Pháp Lạc…

Lễ nhập bảo tháp Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

Từ rất sớm ngày 24 tháng 7 Â.L Nhâm Thìn (9/9/2012) dòng người khắp mọi ngã đường bắt đầu đổ về hội tụ tại khuôn viên Thiền viện Vạn Hạnh chuẩn bị cung tiễn kim quan cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu nhập bảo tháp…

Tang lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu: Lễ Tham Yết Phật, Tổ – Lễ Sái Tịnh Bảo Tháp – Lễ Tưởng Niệm của Môn Đồ Pháp Quyến

Sáng mai là ngày cung nghinh kim quan Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu nhập tháp. Chiều nay, vào lúc 15 giờ (ngày 08.09.2012-GVN), xuất phát từ lễ đường, Ban Nghi Lễ cùng Môn đồ Pháp quyến đã cử hành nghi thức cung nghinh Giác Linh cố Đại Lão Hòa Thượng tham yết Phật, Tổ tại chánh điện vả hậu tổ…

Điếu Văn tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu của GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Lúc 9 giờ sáng nay, ngày 23 tháng 7 ÂL Nhâm Thìn – Phật Lịch 2556 (8/9/2012-GVN), tại Lạc Bang Tự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT toàn tỉnh tổ chức lễ Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT tỉnh theo thông lệ. Trước nghi thức Hiệp Kỵ, toàn thể Đoàn Viên GĐPT hiện diện đã trang trọng cử hành Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Thích Minh Châu…

Gia Đình Phật Tử Việt Nam thọ tang & tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

…Nghi thức dâng hương, dâng hoa, đảnh lễ, thọ tang, dâng lời cảm niệm, nhiễu quan… theo truyền thống diễn ra trang trọng mà thâm tình làm xúc động không những người trong cuộc đang cử hành nghi lễ mà tấm chân tình thi thiết của chư tôn Thiền Đức và anh chị em Lam Viên về đảnh lễ tưởng niệm vị ân sư, thành viên sáng lập tổ chức đã khiến những ai hiện diện tại lễ đường đều thương cảm bồi hồi…

Cố Hòa Thượng Minh Châu – những hình ảnh từ thiếu thời đến thị tịch

Thể theo yêu cầu của nhiều bạn đọc liên lạc xin cung cấp thêm những hình ảnh xưa củ nhất của Cố Đại Lão Hòa Thích Minh Châu lúc sinh tiền mà ngay khi ngài thị tịch chúng tôi đã sớm đăng tải một số trong bài “Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu – Thu thập nhanh đôi dòng về cuộc đời, đạo nghiệp và hình ảnh” trên website…

Nhặt lá Bồ-đề

Tối ngày 02/09/2012 BBT chúng tôi nhận được email từ Honolulu, Hawaii của Đại Đức Thích Minh Tuệ – một Tăng Sinh Đại Học Vạn Hạnh từng được Hòa Thượng thượng Minh hạ Châu giới thiệu theo học tại Đại học Delhi – Ấn Độ theo chương trình Cao học Phật Giáo – Xin quý độc giả hãy nghe tâm tình của người Tăng Sinh phương xa ấy viết về người Thầy của mình…

Vọng bái Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

BAN QUẢN TRỊ CÙNG TOÀN THỂ THÀNH VIÊN THƯ VIỆN GĐPT ONLINE
NHẤT TÂM VỌNG BÁI
GIÁC LINH CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH
HÚY THƯỢNG TÂM HẠ TRÍ – TỰ MINH CHÂU – HIỆU VIÊN DUNG
THÀNH VIÊN SÁNG LẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Nhớ lắm ngày xưa ấy

Thuở ấy, từ năm 1975 trở về trước, chiều chủ nhật hàng tuần đều cò giảng pháp tại hội trường chùa Ấn Quang do Viện Hóa Đạo và Tổng Vụ Hoằng Pháp phân bố lịch giảng. Ngoài chư tôn Hòa Thượng Trong Viện Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ra, tất cả chư tôn lãnh đạo trong Hội Đồng Viện, từ Tổng Vụ Trưởng trở xuống đều có nhiệm vụ đến giảng theo lịch đã xếp…

Thông tư của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN về Tang lễ Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Minh Châu

Thông Tư số 12.087/HDTƯ/TB ngày 2 tháng 9 năm 2012 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội) gởi các Đại Diện Miền, Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện Tỉnh/Thị toàn quốc v/v Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch thượng Minh hạ Châu.

Chương trình Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

NGÀY 17.7 NHÂM THÌN (02.09.2012)
07 giờ 00: Lễ nhập kim quan
08 giờ 00: Lễ Bạch Phật khai kinh
09 giờ 00: Lễ cung thỉnh Giác linh an vị – Lễ Thọ tang
10 giờ 00: Phúng điếu
………