Trang chủ » Sự kiện » Lưu giữ sự kiện » Tang lễ HTr LêCaoPhan

Lễ Phủ Kỳ Cố Huynh Trưởng Quảng Hội – Lê Cao Phan

Lễ Phủ Kỳ Cố Huynh Trưởng Quảng Hội – Lê Cao Phan

                               

Lễ Nhập Quan Cố Huynh Trưởng Quảng Hội – Lê Cao Phan

Lễ Nhập Quan Cố Huynh Trưởng Quảng Hội – Lê Cao Phan

                                                             

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất

Ngày 17.9.ÂL Kỷ Hợi - 15/10/2019

KỶ NIỆM HÚY NHẬT

CỐ HÒA THƯỢNG

THÍCH THIỆN MINH

(1922 - 1978)

Nguyên Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất