Pháp Hội Thù Ân III: Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm trong lễ chính thức

Không có tu sĩ nào, không có ngôi chùa nào trong Chánh pháp mà không có 2 ngày đảnh lễ Thù Ân trong chùa. Vị tu sĩ nào không biết đảnh lễ Thù Ân, không phải là tu sĩ Phật Giáo. Ngôi chùa nào không có đảnh lễ Thù Ân, không phải là ngôi chùa của Phật Giáo mà ngôi chùa của ma vương…

Chúc mừng Pháp Hội Thù Ân III viên thành đại nguyện

Thư Viện GĐPT hoan hỷ húc mừng Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3 đã vượt thắng chướng duyên viên thành đại nguyện…

Pháp Hội Thù Ân III: Chuơng trình

Chương trình Pháp Hội Thù Ân III – Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 1 năm 2024 (tức từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 4 tháng Chạp năm Quý Mão) Phật lịch 2567…

Pháp Hội Thù Ân III: Tâm thư kiến lập (Việt – Anh)

Tiếp nối thành tựu Phật sự Pháp Hội Thù Ân lần I năm 2014, lần II năm 2018, toàn thể Ban Hướng Dẫn GĐPTVN các cấp cùng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN trên thế Giới một dạ chí thành, phát nguyện tổ chức PHÁP HỘI THÙ ÂN lần thứ III, nguyện lập thành công đức hồi hướng truy tiến báo ân, nguyện cầu âm siêu dương thái…

Hướng lòng tưởng nguyện về PHÁP HỘI THÙ ÂN III – Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

MUÔN PHƯƠNG MỘT LÒNG HƯỚNG VỀ PHÁP HỘI THÙ ÂN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ 3
Nhạc phẩm trong video clip: TƯỞNG NIỆM
N&L: Bửu Ấn – Tiếng hát: Bảo Ân…

Favorable Conditions for the Establishment of Dharma Assembly of Gratitude III – Duyên khởi kiến lập Pháp Hội Thù Ân III

In the service of the Vietnamese Buddhist Youth Association, members in each generation, no matter what country they are in, always patiently overcome obstacles to maintain the first aspiration of filial piety.

Hướng về PHÁP HỘI THÙ ÂN lần thứ III (Năm Quý Mão – PL.2567 – DL.2024)

PHÁP HỘI THÙ ÂN lần thứ III tổ chức từ ngày 12 đến 14/1/2024 (tức 2 đến 4 tháng Chạp năm Quý Mão, tại chùa Phật Ân, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam…

Kỷ niệm 60 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam: Dâng hương tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo tại Sài Gòn

Phái đoàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, các Ban Hướng Dẫn GĐPT tại Sài Gòn – Gia Định cùng các Đoàn Viên GĐPT thống thuộc tháp tùng, đại diện cho toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT toàn quốc và khắp nơi trên thế giới đến dâng hương tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam tại các địa điểm tôn trí bảo tháp, tôn tượng, linh vị ỏ Sài Gòn…

Tưởng niệm Húy nhật lần thứ 50 Cư Sỹ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền

Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cùng các Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định, Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, Ban Điều Hợp GĐPT Tây Nam Phần tháp tùng đã đến chùa Phật Học Xá Lợi (chùa Xá Lợi) Sài Gòn dâng lễ tưởng niệm Cư sỹ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền nhân ngày Húy kỵ lần thứ 50…

Tưởng niệm Huý nhật lần thứ 30 Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Như Tâm – Nguyễn Khắc Từ,

Anh chị em Lam Viên tại lễ đường cũng như khắp nơi mãi luôn tưởng nhớ về Anh, người Huynh Trưởng đã trọn đời sống với lý tưởng Áo Lam, chết cùng lý tưởng Áo Lam, để lại ấn tượng sâu sắc thân thương trong lòng mọi Đoàn Viên áo lam GĐPT…

Lễ Hiệp Kỵ toàn quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam năm Quý Mão – 2023

Hiệp Kỵ năm nay, toàn thể Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPTTVN khắp nơi còn lắng lòng, hướng tâm về Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam năm Quý Mão – 1963 tưởng niệm Anh linh Chư Thành Tử Đạo đã vị pháp thiêu thân, vị pháp vong thân tròn 60 năm trước…