Trang chủ » Sự kiện » Sự kiện GĐPT » Đại Hội GĐPT

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 5

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 5

Bản tin số 5 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – NK.2012-2016: Tổng hợp hình ảnh toàn cảnh

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – NK.2012-2016: Tổng hợp hình ảnh toàn cảnh

Để chư tôn Thiền Đức, quý anh chị Lam Viên và toàn thể bạn đọc dễ dàng theo dõi diễn tiến Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 qua tư liệu hình ảnh, BBT Thư Viện GĐPT Online tổng hợp tất cả những bài phóng sự ảnh trong quá trình Đại Hội thành MỘT BÀI DUY NHẤT…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 4

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 4

Bản tin số 4 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 3

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 3

Bản tin số 3 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Thư Viện GĐPT chúc mừng Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III Phật sự viên thành

ChucMungDaiHoiGĐPTVNTrenTheGioiVienThanh

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III NK.2012-2016

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III NK.2012-2016

…Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam gần 70 năm y cứ vào Chánh Pháp và lý tưởng để thực hiện sứ mệnh giáo dục: “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 2

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 2

Bản tin số 2 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 1

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 1

Bản tin số 1 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tại thủ đô Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới: Đạo từ trong lễ khai mạc

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới: Đạo từ trong lễ khai mạc

Mỗi Đại Biểu về tham dự Đại Hội, phải đem ba nghiệp thanh tịnh của mình để trang nghiêm Đại Hội và Tổ Chức. Vì vậy, không làm, không nói và không nghĩ những gì theo cá tính mà phải nói, phải làm và phải nghĩ những gì lợi ích thiết thực cho tổ chức theo hướng phát triển toàn cầu, dựa trên nền tảng của Bồ Đề Tâm có đầy đủ ba chất liệu là Bi – Trí – Dũng…

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II NK.2008-2012

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II NK.2008-2012

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI minh định việc quy nhất tập thể cộng đồng Gia Đình Phật Tử cùng chung một hệ thống là điếu tất yếu nhằm củng cố, kiện toàn để phát triển tổ chức hầu tiến tới hội nhập vào thế giới khoa học kỷ thuật hiện nay với danh xưng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất