Trang chủ » Sự kiện » Sự kiện GĐPT » Pháp Hội GiaĐìnhPhậtTử

Pháp Hội Thù Ân: Diễn văn khai mạc

Pháp Hội Thù Ân: Diễn văn khai mạc

Trong đất trời có bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, mùa xuân là tiết khởi đầu; trong trăm hạnh lành của con người, hạnh Hiếu được đề cao. Vì thế mà Hiếu là đạo, hiếu là hạnh, hiếu là Phật, hiếu là điều kiện thù thắng để đi vào Thánh đạo, mở cửa tuệ giác, chứng nhập Vô Thượng Bồ Đề…

Pháp Hội Thù Ân: Lời Cẩn Bạch Hiệp Kỵ GĐPTVN Trên Thế Giới

Pháp Hội Thù Ân: Lời Cẩn Bạch Hiệp Kỵ GĐPTVN Trên Thế Giới

Chúng tôi nghiêng mình tưởng niệm Hương Linh các đồng sự áo lam đã ngã xuống dưới đài sen trắng dọc theo hành trình 76 năm dặm dài gian khổ trong quá khứ; các anh, các chị, các em đã đi vào cõi miên viễn nhưng lại nảy mầm cho sự sống vươn lên…

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 4

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 4

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 4.
Thời lượng: 11’03″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 3

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 3

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 3.
Thời lượng: 18’39″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 2

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 2

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 2.
Thời lượng: 12’47″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 1

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Phóng sự số 1

Pháp Hội Thù Ân: PHÓNG SỰ SỐ 1.
Thời lượng: 05’34″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Pháp Hội Thù Ân: Đại lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng.
Thời lượng: 01g08’41″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa truyền trao giới pháp.
Thời lượng: 02g32’12″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT.
Thời lượng 01g49’09”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN.
Thời lượng 01g30’26”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • ads 2