Trang chủ » Sự kiện » Sự kiện GĐPT » Pháp Hội GiaĐìnhPhậtTử

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa truyền trao giới pháp.
Thời lượng: 02g32’12″.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT.
Thời lượng 01g49’09”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN.
Thời lượng 01g30’26”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Hoa Đăng Cúng Dường.
Thời lượng 01g15’16”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Video clip Pháp Hội Thù Ân – Lễ Thuyết Pháp Độ Vong.
Thời lượng 01g01’46”.
Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Hội Thù Ân

Hội Thù Ân

Từ tâm hoan hỷ
Khắp bốn phương trời mở Pháp Hội Thù Ân
Một mái ấm tình thân
Cả rừng Lam với bao nhiêu thế hệ
Chung sức chung lòng cùng nhau nguyện thệ
Dâng nén tâm hương theo tiếng kinh cầu…

Cảm niệm Pháp Hội Thù Ân

Cảm niệm Pháp Hội Thù Ân

Phàm làm người, ai nấy đều phải có NHÂN có NGHĨA; có đời sống thương yêu, hiền hòa, đức độ; biết kính trên nhường dưới; biết công ơn dẫn lối đưa đường; biết tri ân kiến lập định hướng. Nếu không được vậy thì chỉ là con người bỏ đi, hư danh giả tạo, đâu xứng đáng là con Hồng – cháu Lạc, là Phật Tử thuần thành tín tâm bất thối…

Vài nét về Pháp Hội Thù Ân

Vài nét về Pháp Hội Thù Ân

Năm nay (2014), khi nghe GĐPTVN tổ chức Pháp Hội Thù Ân với danh nghĩa GĐPTVN Trên Thế Giới, tôi thực sự vừa mừng vừa lo, mừng thật nhiều và lo cũng lắm; lo đến quên ăn mất ngủ, mừng đến rơi nước mắt vì xúc động bồi hồi. Có lẽ đó là cái tâm lý của con người vì “kinh cung chi điểu”…

Pháp Hội Thù Ân GĐPT Thế Giới

Pháp Hội Thù Ân GĐPT Thế Giới

Trong văn bản “Duyên Khởi Kiến Lập Pháp Hội”, viết: “GĐPTVN ra đời từ chiếc nôi nhiệm mầu của Phật Pháp, của đạo lý dân tộc mà phong trào chấn hưng PGVN là cánh tay đầu tiên đưa áo lam đi vào đời để trao phó sứ mạng thiêng liêng kế thừa đạo pháp, dân tộc, giữ gìn, xiển dương truyền thống cao đẹp của Phật Giáo, của nền đạo lý nước nhà, và góp phần thực hiện sứ mạng với nhân loại.”…

Pháp Hội Thù Ân: Đại Lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Pháp Hội Thù Ân: Đại Lễ Hiệp Kỵ – Tưởng Niệm – Cúng Dường Trai Tăng

Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động của hằng mấy trăm Lam Viên GĐPT khẩn thiết chí thành bày tỏ lòng tri ân báo tiến với những bậc tiền nhân đã khuất. Đặc biệt là lời cảm niệm chân thật mà sâu sắc, thiết tha của Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới khiến không chỉ anh chị em Lam Viên GĐPT mà nhiều vị Tôn Túc Tăng-già cũng chùng lòng, mắt ngân ngấn lệ…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ