Trang chủ » Sự kiện » Sự kiện GĐPT » Pháp Hội GiaĐìnhPhậtTử

Pháp Hội Thù Ân: Lễ Hoa Đăng Cúng Dường

Pháp Hội Thù Ân: Lễ Hoa Đăng Cúng Dường

Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới tổ chức tại chùa Pháp Vân đã bước sang ngày thứ 2 với nhiều Phật sự viên thành nhờ oai đức cao dày của Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN và Chư Tôn Giới Đức Tăng-già, hết lòng gia tâm chú nguyện…

Pháp Hội Thù Ân: Khai Đạo Giới Tử Giới Đàn Thiện Hoa

Pháp Hội Thù Ân: Khai Đạo Giới Tử Giới Đàn Thiện Hoa

Sáng nay, ngày 23/8/2014 (28.7.ÂL Giáp Ngọ), Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới tiếp tục chương trình với pháp sự Khai Đạo Giới Tử cho 765 Giới Tử của Giới Đàn Thiện Hoa gồm 252 Giới Tử Bồ Tát giới và 513 Giới Tử Thập Thiện giới. Toàn thể Giới Tử là Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN Trên Thế Giới phát nguyện thọ giới.

Pháp Hội Thù Ân: BẢN TIN SỐ 2

Pháp Hội Thù Ân: BẢN TIN SỐ 2

Hình ảnh những diễn tiến quan trọng của Pháp Hội sẽ được truyền tải trực tiếp và liên tục cập nhật trên Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tại chuyên mục Đặc Biệt này. Kính mời Chư Tôn Đức, anh chị em Lam Viên GĐPT và quý Độc Giả đón theo dõi…

Phóng sự ảnh: Pháp Hội Thù Ân – Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Phóng sự ảnh: Pháp Hội Thù Ân – Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới khai đàn hoa nghi – Thuyết pháp độ vong – Giải oan bạt độ là một trong những phương cách nương nhờ oai lực của mười phương chư Phật, oai lực của chúng Tăng hóa chuyển những Pháp Âm: Pháp thực – Phạn thực – Thiền duyệt thực giúp cho chúng sanh đang phải chịu đọa đầy trong chốn địa ngục lao tù…

Pháp Hội Thù Ân: Diễn văn khai mạc

Pháp Hội Thù Ân: Diễn văn khai mạc

Trong đất trời có bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, mùa xuân là tiết khởi đầu; trong trăm hạnh lành của con người, hạnh Hiếu được đề cao. Vì thế mà Hiếu là đạo, hiếu là hạnh, hiếu là Phật, hiếu là điều kiện thù thắng để đi vào Thánh đạo, mở cửa tuệ giác, chứng nhập Vô Thượng Bồ Đề…

Pháp Hội Thù Ân: Lời Cẩn Bạch Hiệp Kỵ GĐPTVN Trên Thế Giới

Pháp Hội Thù Ân: Lời Cẩn Bạch Hiệp Kỵ GĐPTVN Trên Thế Giới

Chúng tôi nghiêng mình tưởng niệm Hương Linh các đồng sự áo lam đã ngã xuống dưới đài sen trắng dọc theo hành trình 76 năm dặm dài gian khổ trong quá khứ; các anh, các chị, các em đã đi vào cõi miên viễn nhưng lại nảy mầm cho sự sống vươn lên…

Pháp Hội Thù Ân: BẢN TIN SỐ 1

Pháp Hội Thù Ân: BẢN TIN SỐ 1

Hình ảnh những diễn tiến quan trọng của Pháp Hội sẽ được truyền tải trực tiếp và liên tục cập nhật trên Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tại chuyên mục Đặc Biệt này. Kính mời Chư Tôn Đức, anh chị em Lam Viên GĐPT và quý Độc Giả đón theo dõi…

Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thượng Phan và Khai Mạc

Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thượng Phan và Khai Mạc

Tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng, lời kinh thành kính, thiết tha… Hôm nay duyên lành hội đủ, GĐPTVN Trên Thế Giới thành tâm kiến lập Pháp Hội Thù Ân, cúng dường Vu Lan Thắng Hội, dốc lòng tri ân sâu nặng và báo đáp Tứ Trọng Ân…

Pháp Hội Thù Ân: Khởi động thiết trí đàn tràng

Pháp Hội Thù Ân: Khởi động thiết trí đàn tràng

Điều đặt biệt mà chúng tôi nhận thấy là không chỉ các anh chị Huynh Trưởng trong Ban Thường Trực và các Huynh Trưởng thuộc các Tiểu Ban liên đới của Ban Tổ Chức Pháp Hội có mặt thực thi phận sự, mà đã có những anh chị em Đoàn Viên GĐPT thuộc các tỉnh xa cách Sài Gòn, tuy không là thành viên Ban Tổ Chức, nhưng đã tự nguyện đến đây rất sớm để phụ giúp các công tác chuẩn bị theo khả năng của mình…

Pháp Hội Đàn Tràng Thủy Lục

Pháp Hội Đàn Tràng Thủy Lục

Để hiểu thêm về ý nghĩa pháp hội Trai Đàn Chẩn Tế Thuỷ Lục, chúng ta cùng đọc lại bài pháp ngắn của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân thuyết giảng trong dịp kiến lập pháp hội Thủy Lục để truy điệu các chiến sĩ trận vong, chúng dân tử nạn tại Quảng Châu Trung Quốc vào ngày 18-8-1946:

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ