Browsing: PHẬT ĐẢN

CHUYÊN MỤC ĐẶC BIỆT: PHẬT ĐẢN

PHẬT ĐẢN
0

Bài sám tụng lễ Khánh Đản Bổn Sư.
– Video 5’13” do Tỳ-kheo Thích Quang Huệ thực hiện.
– Nguyên văn bài sám văn tự Việt ngữ.

1 5 6 7