Châu ma-ni

0

 

 

CHÂU MA-NI

Lúc Đức Phật ở trên Hội Linh Sơn, trong tay cầm một hạt châu tùy sắc, hỏi Thiên Vương bốn phương:

– Các ông xem, hạt châu ma-ni này màu gì?

Thiên Vương bốn phương xem xong, mỗi vị nói xanh, vàng, đỏ, trắng không đồng nhau. Đức Phật bèn đem châu ma-ni cất rồi đưa bàn tay lên hỏi:

– Hạt châu ma-ni hiện ở trong tay ta màu gì?

Thiên Vương không hiểu ý Phật, cùng đáp:

– Bạch Phật! Trong tay Ngài không có vật gì cả, làm gì có ma-ni bảo châu?

Đức Phật nói với Thiên Vương bốn phương:

– Ta đem hạt châu thế tục cho các ông xem, các ông đều phân biệt màu sắc của nó, nhưng hạt châu thật trước mặt các ông, các ông nhìn mà không thấy, đó là các ông điên đảo lắm rồi!

Các Thiên Vương bốn phương nghe xong đều có cảm ngộ.

Lời bình:

Bảo châu ma-ni là dụ cho chơn tâm Phật tánh của chúng ta. Có những người ở đời chỉ lo mong cầu vinh hoa phú quý; thực ra, của báu thế gian giả dối không thật, phú quý như giấc mộng canh ba, vinh hoa giống như sương tháng chín. Trân châu mã não, vàng bạc kim cương người ta vì nó mà chết, ở đâu cũng như thế. Nếu ma-ni bảo châu sáng ngời không biến đổi, đó là kho báu bất tận, dùng không bao giờ hết được.

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.