Bậc Tung Bay: Điều khiển trò chơi nhỏ cả Đàn

–   Điều khiển trò chơi nhỏ cho cả đoàn.

–   Sổ tay trò chơi.

 I.  Điểu khiển trò chơi :

1.  Muc đích :

Trò chơi là một phương pháp giáo dục linh hoạt hữu hiệu nhất đốì với lứa tuổi thanh thiếu nhi, nhằm mục đích :

–   Luyện giác quan.

–   Phát triển thân thể.

–   Luyện đức tính tốt.

–   Biết tâm lý trẻ.

–   Vui, sống động sau những giờ mệt mỗi.

2.  Các loại trò chơi :

–   Trò chơi luyện chuyên môn

–   Trò chơi luyện thân thể.

–   Trò chơi luyện đức tính

–   Trò chơi luyện giác quan.

Trong các trò chơi này, chúng ta tuỳ theo hoàn cảnh, địa điểm mà tổ chức trò chơi.

3.  Điều khiển trò chơi :

Khi chưa quen điều khiển, các em có thể tập bằng cách cho một trò chơi quen thuộc nhưng thay đổi vài chi tiết để trò chơi hứng thú hơn, sau đó em tập điều khiển những trò chơi mới.

Điều nên nhớ là trò chơi phải được vạch tuần tự theo các việc sau đây:

a.  Chuẩn bị :

Chọn trò chơi : Trò chơi phải thích hợp với mục đích, vừa sức, thời gian không quá 10 phút. Có thể nên chọn hai trò chơi cùng một lúc ( một dùng trong nhà, một dùng ngoài trời ) để tránh trường hợp thời tiết thay đổi bất ngờ.

b.  Dụng cụ :

Những dụng cụ cần thiết cho một trò chơi phải được chuẩn bị đầy đủ ( thí dụ : khăn tay, cờ, còi, sỏi ….)

c.   Địa điểm :

Là yếu tố quyết định thành công của trò chơi. Địa điểm bằng phẳng, có bóng mát, đất cát càng tốt.

d.  Điều khiển :

–   Giải thích thật rõ ràng nguyên tắc và mục đích trò chơi. Nếu được, nên kể thành một câu chuyện lý thú.

–   Phổ biến luật chơi cho toàn thể thấu hiểu.

–   Giới thiệu thành phần giám sát trò chơi.

–   Khi thấy trò chơi cần phải linh động hơn, nên cho vừa hát vừa chơi.

–   Nhận xét khả năng từng người.

–   Chấm dứt trò chơi khi đàn hay đoàn vui nhất để gây dự luyến tiếc, lần sau thích hơn.

–   Trò chơi không nên quá 10 phút.

e.  Chấm dứt trò chơi :

–   Tuyên bố kẻ thắng ( reo hò, bài hát, …)

–   Nhận xét, khuyến khích các bạn kém.

 II.  Sổ ghi trò chơi :

Sổ ghi trò chơi có thể làm riêng bằng một quyển sổ cỡ bỏ túi, hay ghi chung vài sổ ghi bài hát của mỗi em.

Mục đích của sổ ghi trò chơi là để ghi hay soạn trước những trò chơi em đã thu thập được để khi cần đem ra sử dụng ( điều khiển Đoàn hay Đàn chơi ).

Mỗi trò chơi em nên ghi riêng và sau đó để thêm một khoảng trống để sau này ghi thêm phần ưu, khuyết điểm bổ túc thêm.

Khi ghi một trò chơi, em nên ghi nhớ các điều sau đây :

–   Tên trò chơi.

–   Mục đích.

–   Chuyện kể ( nếu có càng tốt và nên dùng ).

–   Câu chuyện nên có tính cách Phật giáo để Phật hóa trò chơi.

–   Số người chơi, địa điểm, dụng cụ.

–   Cách chơi và luật chơi.

Muốn điều khiển đoàn hay đàn, chơi có kết quả và nhất là luyện cho mình sự dạn dĩ, tập điều khiển tạo được hứng thú, hăng say cho người chơi. Sau mỗi lần chơi nhớ ghi thêm vào các khuyết điểm cần bổ túc để lần sau chơi vui hơn.

————– oOo ————–

Nguồn: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Tung Bay – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.