Điếu văn trong Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức đầu tiên tại chùa Ấn Quang

0

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
Đọc trong Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức
tổ chức đầu tiên tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn.

oOo

Nam Mô Đức Phật Di Đà
Vì lời đại nguyện độ mà chúng sanh
Hôm nay đệ tử chí thành
Cầu ngày cứu vớt chúng sanh Ta-bà
Cũng vì giữ đạo Thích Ca
Bảo tồn Đạo Pháp lập ra nguyện này.
Kính lạy Thầy – Giác linh Quảng Đức
Đến ngày nay nguyện lực đã tròn
Để lời tâm huyết chúng con
Tuổi già nào nệ mất còn tử sanh
Cũng vì tôn giáo đấu tranh
Giết người, Phật tử Huế thành chết oan.
Phật lịch hai ngàn năm lẻ bảy
Thầy nguyện ngày mùng Tám tháng Tư
Tháng nhuần sau chót giả từ
Thập phương bổn đạo y như nguyện này
Tôi nay phát nguyện quy Tây
Nguyện năm Quý Mão, Phật ngày đản sanh
Mặc ai thế sự đấu tranh
Thân tôi quyết chí tu hành vững tâm
Nhớ câu vô thượng thậm thâm
Trăm ngàn muôn kiếp khó tầm cho ra
Bổn sư Từ phụ Thích-ca
Chỉ tu đường đạo khỏi sa luân hồi.
Người đời ám muội lắm ôi!
Sanh già bệnh chết thảm thôi muôn phần
Nếu ai thương tiếc bổn thân
Quyết tâm tu niệm chẳng cần lợi danh
Cõi đời oanh liệt đua tranh
Một mai nhắm mắt có thành chi đâu.
Nực cười cuộc thế hiểm sâu
Giết người diệt Đạo thì đâu còn gì!
Thấy trong Phật Giáo lâm nguy
Tôi liền phát nguyện kể gì tấm thân
Khuyên trong bổn đạo xa gần
Tôi làm gương mẫu đốt thân cho rồi
Mong cho mãn nguyện mới thôi
Khiến cho Chánh phủ phục hồi nhân tâm
Nếu người lãnh đạo cho dân
Phải mau sáng suốt theo năm nguyện này.
Một là Phật Giáo xưa nay
Lá cờ quốc tế tung bay khắp miền.
Hai là đạo Phật loan truyền
Tự do tín ngưỡng đặng yên tu hành.
Ba là đừng có tung hoành
Bắt người vô tội tu hành khảo tra.
Bốn là Phật Giáo nước nhà.
Tự do truyền giáo chẳng thiên bên nào
Nếu người đức cả chí cao
Chẳng phân giai cấp đạo nào cũng như.
Năm là pháp luật vô tư
Tìm ra thủ phạm căn cư đền bồi
Nghiêng mình trước vị chết rồi
Ăn năn chịu tội luân hồi muôn năm.
Nếu người trí thức chánh tâm
Bụng làm dạ chịu đổ thầm cho ai
Để đời mai mỉa hậu lai
Hại người trời hại đọa đầy phải cam
Thấy đời đạo giáo còn tham
Đạo mình trọn hưởng thì làm sao an.
Ở đời lắm sự thế gian
Tôi nay thiêu đốt để ngàn năm sau
Tu hành chẳng nệ thấp cao
Miễn là trọn đạo quả nào cũng xong
Nguyện cầu Phật Pháp đại đồng
Hòa bình thế giới theo giòng Thích Tôn
Giữ gìn Phật Pháp trường tồn
Việt Nam bất diệt Phật môn duy trì.
Bốn lời tôi nguyện như lời
Cầu cho đất nước đến nơi thanh bình
Nhân dân an lạc mừng vui
Thân tôi dẫu có đốt thui cam đành
Không còn úy tử tham sanh
Miễn cho toại nguyện nên danh đạo mầu.
Năm nay Quý Mão bắt đầu
Tháng Tư giờ Ngọ đến ngày Hai Mươi
Đem thân đến chỗ đông người
Ngã tư Văn Duyệt tươi cười tự thiêu
Thân tôi tuổi chẳng bao nhiêu
Sanh năm Mậu Tuất nguyện tiêu liên đài
Đến ngày bỏ xác năm nay
Sáu mươi tuổi tuổi thật rày năm sau
Tu hành hiện có Pháp danh
Tỳ-kheo Quảng Đức để dành đời sau
Thân này hẩm hút tương rau
Chết vì Đạo Pháp có nào sá chi.
Cầu xin Đại Đức Tăng Ni
Cùng hàng bổn đạo đừng thì bi quan
Tuy rằng thân thể cháy tan
Linh hồn nguyện đến Lạc bang Liên trì
Niệm rành sáu chữ A Di
Giác linh về chốn Liên trì Lạc bang
Cầu hồn thấy đặng an nhàn
Giác linh về chốn tịch quang Di Đà
Đương thuyền Bát-nhã Ma-ha
Tây phương trực chỉ Ta-bà giáng sanh.
Nguyện hồn Thầy đặng nêu danh
Sen vàng hoa nở quốc thành đến nơi
Thân này bỏ lại cõi đời
Cầu cho nhân loại thảnh thơi hòa bình
Tránh điều quả báo sát sinh
Xa nơi danh lợi sự tình thế gian
Cõi đời mộng ảo hiệp tan
Phù du sống tạm mộ tàn lửa thiêu.
Kính khuyên nam nữ ân cần
Ráng lo tu niệm theo gần Thích-ca
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Hào quang chiếu khắp gần xa của Ngài
Rước hồn về chốn liên đài
Độ cho Tăng chúng tháng ngày vững tu
Dắt dìu bổn đạo trí ngu
Khắp nơi nam nữ lo tu an nhàn
Nguyện hồn về cảnh Niết-bàn
Khắp cùng thế giới đạo tràng bình yên.
Việt Nam lịch sử đầu tiên
Đốt thân kỷ niệm nối truyền hậu lai
Chúng con lễ bái hằng ngày
Cầu cho Thầy đặng liên đài phong quang
Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang
Dắt dìu đệ tử Tây phang [phương] mau về.
Nam Mô Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.