Bậc Cánh Mềm: Bài hát của Bậc Cánh Mềm

————– oOo ————–

Nguồn: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb