Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Lễ cung nghinh kim quan thăng thượng giá

 

Theo như chương trình tang lễ, vào lúc 06g00 ngày 3/12/2017 (nhằm ngày 16 tháng 10 năm Đinh Dậu), nghi thức Phát Hành được cử hành.

Buổi lễ trang nghiêm được đặt dưới sự chủ sám của Hòa Thượng Thích Huệ Ấn; Hòa Thượng Thích Toàn Châu, Hòa Thượng Thích Toàn Đức đương vi chấp lệnh.

Âm điệu ai thiền của nghi lễ Phật Giáo đất Xuân Kinh cung tiến Giác Linh Đức Trưởng Lão trước giờ khiển điện di quan.

Đúng 07g00, lễ truy điệu Hòa Thượng Viện Chủ được cử hành. Hiện diện tại Giác Linh Đường là Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng thuộc các Tông Môn Pháp Phái, Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng – Ni nhị bộ đồng hộ niệm.

Hòa Thượng Thích Đức Thanh – Phó Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ, đại diện môn phái Tổ Đình Báo Quốc cung tuyên tiểu sử, tán dương công hạnh hoằng dương chánh pháp của Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng.

Thay mặt Ban Tổ Chức cùng Môn Đồ Pháp Quyến, Hòa Thượng Thích Nguyên Giác – trụ trì Quảng Hương Già Lam d