Hồ sơ Pháp Nạn: Thông Bạch của Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo ngày 16.7.1963

0

Ngày 15.7.1963, Hòa Thượng Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam – Lãnh đạo tối cao Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo – ban hành bản Thông Bạch cho Phật Giáo Đồ tiếp tục cuộc vận động tự do tôn giáo, công bằng xã hội; đòi hỏi Tổng thống và Chính phủ thực thi nghiêm chỉnh bản Thông Cáo Chung đã ký kết song phương giữa Ủy Ban Liên Bộ của Chính phủ với Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo ngày 16.6.1963. Tiếp theo Thông Bạch ngày 15.7.1963 của Hòa Thượng lãnh đạo tối cao, vào ngày 16.7.1963, Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo đã tiếp tục phát đi một Thông Bạch kêu gọi Tăng Ni, Phật Tử và các tầng lớp đồng bào Phật Giáo cương quyết đấu tranh cho 5 nguyện vọng của Phật Giáo và đòi hỏi bản Thông Cáo Chung phải được thực thi nghiêm chỉnh. Nguyên văn Thông Bạch như sau:

oOo

ỦY BAN LIÊN PHÁI BẢO VỆ PHẬT GIÁO
Văn phòng: Số 89, Bà Huyện Thanh Quan, Saigon.
—ooo Số 91 ooo—

Saigon, ngày 16 tháng 7 năm 1963

THÔNG BẠCH
Kính gởi Quý Đại Đức Tăng Ni cùng Đồng Bào Phật Giáo

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa quý liệt vị.

Quý liệt vị đã nhận thức rõ ràng mục phiêu của Phật Giáo Đồ Việt Nam chúng ta hơn hai tháng nay không một ý niệm nào ngoài 5 nguyện vọng mà chúng ta đã đưa ra và đã được giải quyết bằng bản Thông Cáo Chung ký kết giữa Ủy Ban Liên Bộ của Chính phủ và Phái Đoàn Phật Giáo Việt Nam ngày 16-6-1963.

Văn kiện đã có nhưng thực tế lại khác hẳn, các Tăng, Ni, Phật Tử bị bắt cóc, theo dõi, vu khống, tra tấn, tù đày, khủng bố; các Phật Tử công chức, quân nhân bị tình nghi, thuyên chuyển và đối đãi một cách bất công, hà khắc; các chùa bị bao vây bằng hình thức nổi, hình thức chìm và còn gắt gao gấp ngàn lần khi chưa ký kết. Hơn thế nữa, mật điện quyết tâm tiêu diệt Phật Giáo đã ra đời sau khi ký kết hai ngày; thông cáo số 3 của Thanh Niên Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của ông Cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu công khai mạ nhục Phật Giáo và các cấp lãnh đạo Phật Giáo mà gọi là bọn phản loạn quá khích. Thêm vào đó, nghị định số 358 BNV/KS ngày 9-7-1963 của Bộ Nội Vụ chỉ cho phép Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam treo cờ mà thôi, với dụng ý chia rẽ để tiêu diệt Phật Giáo chúng ta.

Trong tình thế bi đát ấy, quý liệt vị đã nghĩ gì trước nhiệm vụ thiêng liêng cao cả bảo vệ sự tồn tại Phật Giáo Việt Nam?

Quý liệt vị hãy công khai tỏ rõ mình là người Phật Tử, hãy hướng trọn đời mình cho Phật Giáo – sinh lực và bản thể của tâm hồn Dân Tộc – bằng mọi hình thức đấu tranh bất bạo động.

– Các Đại Đức Tăng, Ni dĩ nhiên là người tiền phong trong cuộc tranh đấu này, các vị hãy làm tròn bổn phận mình là Như Lai Sứ Giả, tự giác, tự tha, hướng dẫn các bạn đồng tu và Phật Tử mạnh tiến trên con đường tranh đấu trường kỳ cho chính nghĩa Phật Giáo. Tiện đây chúng tôi cũng xin các Đại Đức Tăng, Ni còn đứng ngoài cuộc tranh đấu, các Giáo phái chưa góp mặt Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo, hãy nghĩ đến sự tồn vong của đạo pháp mà thắt chặt dây đoàn kết trong hào quang Phật Tổ, đừng để những kẻ lợi dụng phá hoại chính pháp của chúng ta hòng thực hiện mưu đồ chia rẽ để tiêu diệt chúng ta.

– Các nhà Trí thức Phật Giáo hãy đem hết năng lực học vấn, kinh nghiệm của mình trình bày cho dư luận trong nước và ngoài nước biết rõ sự thực đen tối, đau thương, phủ phàng của hiện tình đất nước và Phật Giáo.

– Các bạn Công chức, Tư chức hãy nhận mình là Phật Tử và tham gia vào phong trào tranh đấu cho bình đẳng tôn giáo, cho công bình xã hội bằng phương tiện thích hợp với khả năng mình.

– Các bạn Quân Nhân Phật Tử đã hy sinh rất nhiều xương máu cho đất nước, các bạn hãy chắp tay hướng lên Đức Phật mà cầu nguyện cho các bạn hết bị hắt hủi, cho niềm tin của các bạn khỏi bị chà đạp, cắt xén; hướng về sự lãnh đạo của Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo mà tham gia vào các Phật sự.

– Các nhà Giáo dục, các bạn Sinh viên, Học sinh hãy tự nhận có trách nhiệm gìn giữ và phát triển nền văn hóa, đạo đức của dân tộc, trong đó ảnh hưởng của Phật Giáo chiếm một chỗ tối quan trọng. Các bạn hãy góp sức vào công cuộc tranh đấu bất bạo động này.

– Các bạn Công, Thương, Kỹ, Nông, các bạn chuyên nghề phổ thông nên tùy khả năng, hoàn cảnh mình mà tham gia vào công cuộc tranh đấu ngày, vì hơn ai hết, các bạn đã thấy rõ những nổi bất công, bất bình, kể cả sự kỳ thị tôn giáo.

– Các bạn có một tín ngưỡng khác Phật Giáo, các bạn hãy nhận ở nơi Phật Giáo chúng tôi đức tính bao dung mà toàn thể thế giới đều biết. Tôn giáo lập ra là để giúp đời chứ không phải phụng sự một nhóm nào, một dân tộc nào. Đối với các bạn, chúng tôi bao giờ cũng đượm tình huynh đệ không một chút kỳ thị. Hơn nữa, cuộc tranh đấu của chúng tôi có tính cách một cuộc tranh đấu chung cho sự công bình tín ngưỡng chứ không riêng gì cho Phật Giáo. Mong các bạn hãy thông cảm, đem tinh thần giúp đỡ chúng tôi ngỏ hầu cuộc tranh đấu chung này chóng hoàn mãn trong tinh thần đoàn kết dân tộc, xây dựng tương lai.

– Các Phật Tử nam nữ, già trẻ, xa gần, hãy nhận rõ nhiệm vụ của mình trước tình thế bi đát nhất, nguy hiểm nhất của Phật Giáo Việt Nam từ trước đến nay mà tích cực tu tỉnh, tích cực tham gia mọi mặt vào phong trào bảo tồn Phật Giáo, dù phải hy sinh tính mệnh.

Thưa quý vị.

Giờ mất còn của Phật Giáo Việt Nam đã đến! Tiếng kêu thiết tha của tối đại đa số Phật Giáo đã phát động! Ai sẽ là người có nhiệt tâm cho tín ngưỡng, há nở làm ngơ, ngồi nhìn như khách bàng quan ư? Chúng tôi tin tưởng rằng thái độ đó không bao giờ có nơi quý liệt vị. Quý liệt vị, với dòng máu Việt anh dũng, với một tâm hồn từ mấy ngàn năm thấm nhuần tinh thần từ bi và trí tuệ của Phật Giáo lẽ đâu không động tâm bùi ngùi sa lệ! Quý liệt vị hãy nhất tâm đứng lên cùng toàn thể Tăng, Ni, Phật Tử Việt Nam tranh đấu bất bạo động dưới mọi hình thức cho bản “Thông Cáo Chung” chóng được thi hành đứng đắn, cho người Phật Tử chúng ta chóng được hưởng sự tự do tín ngưỡng thật sự và cho mọi người chúng ta hưởng một đời sống tự do, công bình, dân chủ thực sự. Quý liệt vị hãy gợi lại tính Phật sẵn có nơi quý vị, để chúng ta đồng lòng nắm tay bước trên gian lao, nguy hiểm quyết tranh đấu cho được quyền sống chân chính của con người, đúng với bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của quốc tế.

Quý liệt vị hãy cùng chúng tôi thề hy sinh đến người cuối cùng cho nguyện vọng chính đáng của chúng ta và tung hô:

“PHẬT GIÁO VIỆT NAM BẤT DIỆT”.

Kính chào tinh tiến.

— oOo —

Kỷ niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam (1963-2013).
Quang Mai đả tự và trình bày theo tài liệu VIỆT NAM PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU SỬ của tác giả Tuệ Giác. “Giấy cho phép xuất bản” số 006/KDV/VP ngày 2.9.1964 của Kiểm Duyệt Vụ – Tổng Vụ Hoằng Pháp – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.