Lễ lược truyền thống

Đang cập nhật…

I/ TRAI KỲ (Âm lịch):

Nhị trai (mỗi tháng 2 ngày) 1, 15 (rằm).
Tứ trai (mỗi tháng 4 ngày) 1, 14, 15, 30 (29 nếu tháng thiếu).
Lục trai (mỗi tháng 6 ngày) 1, 8, 14, 15, 23, 30 (29 nếu tháng thiếu).
Thập trai (mỗi tháng 10 ngày) 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. (tháng thiếu thì kể cả ngày 27).
Nhất nguyệt trai (mỗi năm 1 tháng) Tháng 1 (giêng); tháng 4; tháng 7 hay tháng 10.
Tam nguyệt trai (mỗi năm 3 tháng) Tháng 1 (giêng), tháng 7, tháng 10.
Tứ nguyệt trai (mỗi năm 4 tháng) Tháng 1 (giêng), tháng 4, tháng 7, tháng 10.
Trường trai (suốt đời) Cả năm.

 

II/ LỄ – VÍA PHẬT GIÁO

  • Theo Âm lịch:
01-01 Vía Di Lặc Tôn Phật.
TẾT NGUYÊN ĐÁN.
15-01 TẾT THƯỢNG NGUYÊN (Tết Nguyên Tiêu).
08-02 Vía Phật Thích Ca xuất gia.
Vía Tôn Giả A-nan-đà
15-02 Vía Phật Thích Ca nhập diệt.
19-02 Vía Quan Thế Âm Bố Tát đản sanh.
21-02 Vía Phổ Hiền Bồ Tát đản sanh.
06-03 Vía Ca Diếp Tôn Giả.
16-03 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát.
04-04 Vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
08-04 Vía Phật Thích Ca đản sanh.
15-04 ĐẠI LỄ PHẬT ĐÃN.
23-04 Vía Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo.
28-04 Vía Dược Sư lưu Ly Quang Vương Phật đản sanh.
13-05 Vía Già Lam Thánh Chúng.
03-06 Vía Hộ Pháp.
19-06 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo.
13-07 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát.
15-07 ĐẠI LỄ VU LAN.
Vía Mục Kiền Liên Tôn Giả.
TẾT TRUNG NGUYÊN.
30-07 Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát.
08-08 Vía A Nan Đà Tôn Giả.
19-09 Vía Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia.
30-09 Vía Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thành đạo.
15-10 TẾT HẠ NGUYÊN.
17-11 Vía Phật A Di Đà.
08-12 Vía Phật Thích Ca thành đạo.
NGÀY KỶ NIỆM TIỀN BỐI HỮU CÔNG. (Quyết định số 0179-VHĐ/VP/QĐ ngày 16.12.1969 GHPGVNTN)
  • Theo Dương lịch:
20-08 LỄ KỶ NIỆM PHÁP NẠN.

III/ HÚY KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ – CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO – CAO TĂNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM – ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM:

  • LỊCH ĐẠI TỔ SƯ: (Âm lịch)

21-01 Tổ Phước Huệ (Quốc Sư Việt Nam; Chứng Minh Ðạo Sư Hội Phật Giáo Trung Phần).
30-01 Tổ Khánh Anh (Thượng Thủ GHTG Việt Nam niên khóa II, Pháp Chủ GHTG Nam Việt niên khóa III).
01-02 Tổ Minh Đăng Quang (Khai Sơn Hệ Phái Tăng Già Khất Sỹ Việt Nam).
03-04 Tổ Tuệ Tạng (Thượng Thủ Giáo Hội Tăng già Toàn Quốc VN niên khóa I).
15-05 Tổ Vạn Hạnh (Quốc Sư Việt Nam).
19-06 Tổ Khánh Hòa (Sơ Tổ Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Miền Nam).
06-08 Tổ Huệ Viễn (Sơ Tổ Tịnh Độ Tông).
05-10 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma (Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa; Tổ Thiền Tông thứ 28 Ấn Độ).
19-10 Tổ Nguyên Thiều (Tổ thứ 33 Lâm Tế Chánh Tông).
01-11 Tổ Huệ Quang (Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Nam Việt niên khóa I).
07-11 Tổ Minh Hải (Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh).
21-11 Tổ Liễu Quán (Sơ Tổ Thiền Phái Liễu Quán).
08-12 Tổ Vĩnh Nghiêm (Thiền Gia Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt).
  • THÁNH TỬ ĐẠO: (Âm lịch)

07-04 Huynh Trưởng GĐPT Viên Lạc – Phạm Gia Bình (vị pháp thiêu thân 6/4/1993).
07-04 Phật Tử Diệu Huỳnh – Nhất Chi Mai (vị quốc thiêu thân 16/5/1967).
11-04 Đoàn Sinh GĐPT Không Gian – Nguyễn Thị Vân (vị pháp thiêu thân 31/5/1966).
14-04 8 Thánh Tử Đạo đầu tiên của mùa Pháp Nạn PGVN (bị thảm sát tại Đài Phát Thanh Huế 7/5/1963).
20-04 Bồ Tát Thích Quảng Ðức (vị pháp thiêu thân 11/6/1963).
15-06 Ðại Đức Thích Nguyên Hương (vị pháp thiêu thân 4/8/1963).
24-06 Ðại Đức Thích Thanh Tuệ (vị pháp thiêu thân 13/8/1963).
26-06 Ni Cô Thích nữ Diệu Quang (vị pháp thiêu thân 15/8/1963).
27-06 Thượng Tọa Thích Tiêu Diêu (vị pháp thiêu thân 16/8/1963).
06-07 Đoàn Sinh GĐPT Diệu Nghiêm – Quách Thị Trang (vị pháp hy sinh 2/9/2001).
14-07 Huynh Trưởng GĐPT Hạnh Minh – Hồ Tấn Anh (vị pháp hy sinh 25/8/1963).
02-09 Ðại Đức Thích Quảng Hương (vị pháp thiêu thân 5/10/1963).
11-09 Ðại Đức Thích Thiện Mỹ (vị pháp thiêu thân 27/10/1963).
18-09 Huynh Trưởng GĐPT Tâm Trí – Nguyễn Thái Cường (vị pháp thiêu thân 2/11/2012).
24-12 Huynh Trưởng Nguyên Thường – Đào Thị Yến Phi (vị pháp thiêu thân 26/1/1965).
  •  CAO TĂNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM – ÂN SƯ G.Đ.P.T.V.N: (Âm lịch)

05.01 Hòa Thượng Thích Giác Nhiên – Đệ II Tăng Thống GHPGVNTN.
22.01 Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết – Đệ I Tăng Thống GHPGVNTN.
12.02 Hòa Thượng Thích Tâm Thanh – Giảng Sư Viện Hóa Đạo GHPGVNTN; Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN; Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN.
01.03 Hòa Thượng Thích Trí Thủ – Viện Trưởng Viện Hóa Đạo (NK V, VI).
19.03 Ni Sư Thích Nữ Huỳnh Liên – Đệ Nhất Ni Trưởng Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam.
21-03 Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đệ III Tăng Thống GHPGVNTN.
03-06 Hòa Thượng Thích Huyền Quang – Đệ IV Tăng Thống GHPGVNTN.
23-06 Ni Sư Thích Nữ Hải Triều Âm – Ân Sư GĐPTVN; Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN.
15-07 Hòa Thượng Thích Minh Châu – Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh; Đồng Sáng Lập Viên GĐPTVN.
12-09 Hòa Thượng Thích Long Trí – Đặc Ủy Thanh Niên GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam; Đoàn Sinh Đoàn Đồng Ấu Phật Tử.
17-09 Hòa Thượng Thích Thiện Minh – Quyền Viện Trưởng Viện Hoá Đạo; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
09-10 Hòa Thượng Thích Đức Chơn – Đệ Nhất Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ GĐPTVN.
21-10 Hòa Thượng Thích Hộ Giác – Phó Tăng Thống GHPGVNTN, Tăng Thống GHTG Nguyên Thủy Việt Nam.
20-12 Hòa Thượng Thích Thiện Hoa – Viện Trưởng Viện Hóa Đạo; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN.
  • CƯ SỸ HỮU CÔNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM: (Âm lịch)

15.03 Cư Sỹ Chánh Trí MAI THỌ TRUYỀN – Thành Viên Sáng Lập Hội Phật Học Nam Việt.
15.06 Cư Sỹ Thiều Chửu NGUYỄN HỮU KHA – Đồng Sáng Lập Viên Hội Bắc Kỳ Phật Giáo.
27.09 Cư Sỹ Chơn An LÊ VĂN ĐỊNH – Chánh Hội Trưởng Tổng Trị Sự Hội Việt Nam Phật Học Trung Phần; Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

IV/ LỄ TRUYỀN THỐNG GĐPT:

Kỷ niệm thành lập G.Đ.P.T.V.N
Lễ Hiệp Kỵ toàn quốc 7-3 ÂL (Húy nhật Cư Sĩ Sáng Lập Viên Tâm Minh – Lê Đình Thám).
Ngày Dũng (Ngành Thiếu Nam) 8-2 ÂL (Vía Bổn Sư xuất gia).
Ngày Hạnh (Ngành Nữ) 19-6 ÂL (Vía Quán Thế Âm thành đạo).
Ngày Hiếu (Ngành Đồng) 15-7 ÂL (Lễ Vu Lan).
Ngày Nguyện (Ngành Thanh) 17-11 ÂL (Vía Đức A Di Đà).
Lễ Lên Đoàn 8-2 ÂL (Vía Bổn Sư xuất gia).
Thi Vượt Bậc, Lễ Thọ Cấp 8-12 ÂL (Vía Bổn Sư thành đạo).

V/ LỄ HIỆP KỴ – HÚY KỴ GĐPT:

  • HIỆP KỴ: (Âm lịch)

Tháng 1

28-01 ÂL

Khu vực Tây Nam Phần.

Tháng 2

Tháng 3

07-03 ÂL

Hiệp Kỵ toàn quốc.

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

19-06 ÂL

Tỉnh Lâm Đồng.

19-06 ÂL

Thành phố Biên Hòa.

Tháng 7

07-07 ÂL

Tỉnh Đồng Nai.

10-07 ÂL

Tỉnh Phú Yên.

14-07 ÂL

Tỉnh Quảng Trị.

17-07 ÂL

Tỉnh Bình Phước.

23-07 ÂL

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

30-07 ÂL

BHD Quảng Đức – Sài Gòn (Miền Quảng Đức).

Tháng 8

07-08 ÂL

Tỉnh Khánh Hòa.

07-08 ÂL

Tỉnh Phước Long.

20-08 ÂL

Tỉnh Daklak.

Tháng 9

19-09 ÂL

Tỉnh Bình Long.

Tháng 10

Tháng 11

17-11 ÂL

Tỉnh Bình Định.

17-11 ÂL

Tỉnh Gia Định.

17-11 ÂL

Tỉnh Ninh Thuận.

17-11 ÂL

Thị xã Cam Ranh.

Tháng 12

08-12 ÂL

Tỉnh Thừa Thiên.

08-12 ÂL

Tỉnh Quảng Nam.

08-12 ÂL

Thành phố Đà Nẵng.

08-12 ÂL

Tỉnh Quảng Ngãi.

15-12 ÂL

Tỉnh Bình Thuận.

  • HÚY KỴ SÁNG LẬP VIÊN: (Âm lịch)

28.01 Huynh Trưởng Nguyên Hùng Võ Đình Cường (1918-2008) – Đồng Sáng Lập Viên GĐPTVN.
07-03 Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám (1897-1969) – Sáng Lập Viên GĐPTVN.
15-07 Hòa Thượng Thích Minh Châu (1918-2012) – Đồng Sáng Lập Viên GĐPTVN.
  • HÚY KỴ QUÝ ĐẠO HỮU CỐ VẤN – BẢO TRỢ G.Đ.P.T.V.N: (Âm lịch)

  • HÚY KỴ ĐOÀN VIÊN HỮU CÔNG – ĐOÀN VIÊN QUÁ CỐ: (Âm lịch)

01-01 HTr. Tâm Đạo PHẠM TRUNG KHÁNH (1940-2002) – Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng.
02-01 HTr. Tâm Đồng PHẠM NHƯ CẨN (1933-2017) – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu; Nguyên Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị.
09-02 HTr. Hồng Liên PHAN CẢNH TUÂN [Tỳ-kheo Thích Phổ Hòa] (1928–2011) – Trưởng Ban Bảo Trợ GĐPTVN Tại Hải Ngoại; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Định Tường (1964).
27-02 HTr. Tâm Huệ CAO CHÁNH HỰU (1930–2009) – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại; Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
10-03 HTr. Nguyên Định BỬU ẤN (1940–2007) – Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng; Sáng Lập Viên Đoàn Kinh Nhạc.
11-03 HTr. Như Tâm NGUYỄN KHẮC TỪ (1928–1993) – Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
09-04 HTr. Nguyên Phương HOÀNG TRỌNG CANG (1927-2013) – Ủy Viên Oanh Vũ Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Lạt.
23-04 HTr. Tâm Lạc NGUYỄN VĂN THỤC (1927–2007) – Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
04-05 HTr. Không Liên HOÀNG THỊ THẢO (1930-1994)- Q. Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
07-05 HTr. Nhật Thường NGUYỄN QUANG TÚ (1929–2000) – Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GÐPTVN; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Ðịnh.
21-05 HTr. Bổn Đồng PHẠM LỢI (1935–2012) – Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Tuy; Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận.
21-06 HTr. Tâm Trình NGUYỄN ĐỨC THẠO – Cựu Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tố Liên, Hoa Kỳ.
14-07 HTr. Phổ Minh TRƯƠNG CÔNG OAI (1940–2013) – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng.
23-06 HTr. Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU (1927–2011) – Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên.
23-07 HTr. Tâm Phát VÕ VĂN PHÁC – Phụ Tá Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
06-08 HTr. Tâm Khuyến NGÔ VĂN MÃO (1923-1993) – Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Lạt; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa.
06-08 HTr. Năng Quang NGUYỄN HỮU THẠNH (1932-2011) – Ủy Viên Kế Hoạch Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng.
10-08 HTr. Quảng Nghị HUỲNH KIM XÃO (1933–2009) – Phó Trưởng Ban Điều Hành Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng.
13-08 HTr. Tâm Dũng NGUYỄN ĐỨC NGA (1940–2004) – Ủy Viên Nội Vụ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.
02-09 HTr. Nguyên Y LƯƠNG HOÀNG CHUẨN (1920–1976) – Q. Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 14- 09 HTr. Thị Đề NGUYỄN KHẮC THỌ (1918–2011) – Đại Diện Ban HƯớng Dẫn Trung Ương tại Miền Liễu Quán; Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.
18- 09 HTr. Tâm Trí NGUYỄN THÁI CƯỜNG (1973–2012) – Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam, Huynh Trưởng GĐPT Pháp Hoa, Lâm Đồng.
15-10 HTr. Nhật Hồng NGUYỄN ĐỂ (1917-2013) – Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Đại Diện Miền Khuông Việt.
16-10 HTr. Tâm Đạt NGUYỄN VĂN BẠO (1914–1992)- Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam.
01-12 HTr. Quảng Hội LÊ CAO PHAN (1923-2014) – Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (tác giả bài giáo ca Phật Giáo Việt Nam).
26-12 HTr. Tâm Chánh HOÀNG THỊ KIM CÚC (1913–1989) – Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.

 

Trang đang cập nhật…

(Do thông tin về thời gian các ngày lễ, húy, kỵ… này là rất quan trọng nên để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc, chúng tôi sẽ cố gắng truy cứu kỷ càng do đó việc cập nhật có thể khá chậm, mong bạn đọc và anh chị em hoan hỷ).