Tiểu sử Cố Đoàn Viên

TÂM MINH – LÊ ĐÌNH THÁM

[ 1897 – 1969 ]

Cư Sĩ Tiền Bối Sáng Lập Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

TÂM TRÍ – ĐINH VĂN NAM

(Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu)

[ 1918 – 2012 ]

Nguyên Đồng Sáng Lập Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

HẢI TRIỀU ÂM – NGUYỄN THỊ NI
(Eugénie Catallan)

(Cố Ni Sư Thích Nữ Hải Triều Âm)

[ 1920 – 2013 ]

Nguyên Ủy Viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Bắc Việt

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

HỒNG LIÊN – PHAN CẢNH TUÂN

(Cố Đại Đức Thích Phổ Hòa)

[ 1928 – 2011 ]

Nguyên Đồng Sáng Lập Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

NGUYÊN HÙNG – VÕ ĐÌNH CƯỜNG

[ 1918 – 2008 ]

Nguyên Đồng Sáng Lập Viên – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đầu tiên

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

TÂM CHÁNH – HOÀNG THỊ KIM CÚC

[ 1913 – 1989 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

TÂM HUỆ – CAO CHÁNH HỰU

[ 1930 – 2009 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

NGUYÊN Y – LƯƠNG HOÀNG CHUẨN

[ 1920 – 1976 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

NHƯ TÂM – NGUYỄN KHẮC TỪ

[ 1928 – 1993 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Uỷ Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

NHẬT THƯỜNG – NGUYỄN QUANG TÚ

[ 1929 – 2000 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

KHÔNG LIÊN – HOÀNG THỊ THẢO

[ 1930 – 1994 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

TÂM LẠC – NGUYỄN VĂN THỤC

[ 1927 – 2007 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

TÂM KHUYẾN – NGÔ VĂN MÃO

[ 1923 – 1993 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

NHẬT HỒNG – NGUYỄN ĐỂ

[ 1927 – 2013 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

NGUYÊN NGỘ – NGUYỄN SỸ THIỀU

[ 1927 – 2011 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

NGUYÊN PHƯƠNG – HOÀNG TRỌNG CANG

[ 1927 – 2013 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

QUẢNG HỘI – LÊ CAO PHAN

[ 1923 – 2014 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Cố tác giả Giáo Ca Phật Giáo Việt Nam

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo

NGUYÊN ĐỊNH – BỬU ẤN

[ 1940 – 2007 ]

Cố HTr. cấp Dũng – Nguyên Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Click vào di ảnh để xem tiểu sử – Click vào đây để download

oOo