Lời thưa…

———=oOo=———

THƯ VIỆN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Tiêu chí của website:

– Sưu tập, lưu trữ & chia sẻ Giáo điển; tài liệu Phật học; tài liệu lịch sử Phật Giáo.

– Sưu tập, lưu trữ & chia sẻ tài liệu tu học – huấn luyện; tài liệu lịch sử và mọi tài liệu khả dụng, hữu ích cho sinh hoạt của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam toàn cầu.

– Biên soạn, nhuận sắc, hiệu chỉnh, tổng hợp, lưu trữ có hệ thống & chia sẻ những tài liệu tu học – sinh hoạt Phật Giáo; Gia Đình Phật Tử đã và còn chưa được truyền tải lên internet.

– Phản ánh thông tin sự kiện đặc biệt liên quan đến Phật Giáo và Gia Đình Phật Tử.

Chủ trương của website:

Mọi thông tin, tài liệu trên Thư Viện GĐPT không giữ bản quyền – Nếu tôn trọng, chỉ cần ghi tác giả và nguồn website này khi sử dụng, tái đăng, trích đăng.

Châm ngôn của website:

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP – LỢI HÒA ĐỒNG QUÂN

Thư Viện GĐPT Online chỉ chủ trương lưu trữ và truyền tải những thông tin, tài liệu Phật HọcTu Học Gia Đình Phật Tử cho độc giả mà trong đó phần lớn là Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử, rất hạn chế những thông tin sự kiện xã hội hay những tranh luận không liên quan đến 2 lĩnh vực trên ngoại trừ một số sự kiện quan trọng có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến truyền thống, thanh danh, uy tín Phật Giáo và Gia Đình Phật Tử; một số thông tin liên quan, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng. Do vậy chúng tôi sẽ chỉ chọn đăng những thông tin, sư kiện, hình ảnh, sáng tác… trong phạm vi tiêu chí của website và những phản hồi có tính chất thảo luận vào trọng tâm nội dung bài viết, nhưng sẽ xóa khỏi website mà không báo trước nhưng phản hồi có tính chất chỉ trích, phê phán vô bổ cũng như chứa đựng từ ngữ, ngôn phong không phù hợp. Ngưỡng mong Chư Tôn Thạc Đức, quý Thiện Hữu Tri Thức, anh chị em Lam Viên GĐPT và Quý Độc Giả niệm tình hoan hỷ.

Thư Viện GĐPT Online luôn thành tâm tiếp nhận và lắng nghe những pháp nhũ giáo huấn của Chư Tôn Giới Đức Tăng-già; những chỉ bảo chân tình của quý Thiện Hữu Tri thức mến mộ nhằm xây dựng và cải thiện Thư Viện GĐPT; những kiến giải và đề nghị nhiêu ích của anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử khắp nơi không phân biệt cấp bậc, chức vụ, tuổi tác, địa dư, hệ thống; những phê bình thẳng thắn, nghiêm khắc, hợp lý của tất cả Bạn Đọc thân mến muôn phương…

Thư Viện GĐPT Online phát tâm và ước nguyện trở thành một phòng đọc sách cộng đồng trực tuyến nho nhỏ trên không gian mạng bao la hầu phục vụ nhu cầu đọc, nghe, xem, tham khảo, tra cứu… bất kỳ thông tin nào mà với khả năng tài chánh và vốn liếng thời gian khiêm tốn; với kiến văn hạn hẹp của những thành viên tài sơ trí thiển trong Ban Biên Tập đã tận tâm biên soạn, sưu khảo, lưu trữ được.

NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁP VƯƠNG TỬ.
NAM MÔ BỔN SƯ ĐẠI ĐỆ TỬ ĐỆ NHẤT TRÍ TUỆ XÁ LỢI PHẤT.

oOo

BAN BIÊN TẬP THƯ VIỆN GĐPT