Sự kiện GĐPT
1

Ngày 11.02.2012 Ban Quản Trại Phú Lâu Na IV/T.Ư đã tổ chức kỳ trại kết khóa cho các Trại sinh Trại Đào Tạo Chuyên Năng Huấn Luyện Viên PHÚ LÂU NA IV/T.Ư Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội).
Những hình ảnh dưới đây do Văn phòng Ban Quản Trại & Đức Quảng ghi lại…

Thông tri - Cáo tri
0

Thời khắc thiêng liêng và nhiệm mầu của toàn nhân loại đã đến, triệu triệu hoa lòng đang nở rộ mừng xuân, hơi ấm lan nhanh trên khắp địa cầu để cung đón Tân Niên an lành, thành tựu. Người con Phật trên khắp năm châu, giờ này đang lắng tâm thanh tịnh, ba nghiệp sạch trong, dâng ngũ căn hương…

1 217 218 219 220 221 256