Phóng sự ảnh: Khai mạc trại HLHT Vạn Hạnh II GĐPTVN Tại Hải Ngoại

0

PHU-HIEU-TRAI-VH2-HN-1024x983

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2013, tại Treetop Scout Camp, Victoria, Australia (khu vực Trại Trường GĐPTVN tại Úc Đại Lợi), Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại đã tổ chức LỄ KHAI KHÓA TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III VẠN HẠNH II/HN (Vạn Hạnh 2 GĐPTVN Tại Hải Ngoại).

Phóng sự ảnh dưới đây cho thấy sự nổ lực và tinh thần thống nhất của Ban Quản Trại cũng như toàn thể Trại Sinh dù điều kiện địa lý, di chuyển và cả tài chánh là những yếu tố trở ngại rất lớn của một Trại Huấn Luyện ở phạm vi quá rộng lớn này…

TRAI TRUONG VAN HANH DA LAT

 

LỄ KHAI MẠC CHÍNH THỨC TẠI ÚC ĐẠI LỢI

DSC07100Tuyên bố lý do – Thông qua chương trình

DSC07101Chư Tôn Đức Chứng Minh

DSC07104Niêm hương bạch Phật

DSC07116Khuyến từ của Trại  Trưởng

DSC07124Cử Trại Ca

DSC07129Cảm từ của Đại Diện Ban Quản Trại tại Úc Đại Lợi

DSC07132Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại tuyên đọc Huấn Từ của Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

DSC07155Đạo Từ của Hòa Thượng chứng minh

DSC07162Liên Chúng Úc Đại Lợi và Đại Diện Ban Quản Trại

DSC07175HT Thích Huyền Tôn – Tăng Giáo Trưởng GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan thăm hỏi sinh hoạt của Trại Sinh

DSC07181

Ghi hình lưu niệm:

DSC07184

DSC07193

DSC07188Quảng Dũng, Tâm Đăng, Nguyên Hồng đến từ Hoa Kỳ tham dự Lễ Khai Mạc Trại.

— oOo —

Trong khi đó, cùng thời điểm Lễ Khai Mạc Trại chính thức tại Úc Đại Lợi, các Chúng, Liên Chúng tại các quốc gia trên thế giới cũng nhất loạt tổ chức nghi thức khai mạc trại tại địa phương Trại Sinh cư trú.

Các buổi lễ khai khóa này tổ chức với số lượng Trại Sinh tham dự rất khác nhau, thậm chí có quốc gia, địa phương chỉ một Trại Sinh dự trại cũng tổ chức khai mạc trại theo đúng nghi thức, chương trình; như trường hợp GĐPTVN Tại Đức Quốc, Lễ Khai Mạc Trại tổ chức tại chùa Linh Thứu, Berlin; Trại Sinh duy nhất là HTr. Tâm Bạch Trần Huyền Đan – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu; hay trường hợp Trại Sinh Huệ Kha – Liên Chúng Âu Châu, Lễ Khai Mạc Trại tổ chức tại chùa Tuệ Giác, Bỉ Quốc. Đặc biệt hơn nữa, có Trại Sinh trắc trở phương tiện, lộ trình… đã được cho phép tổ chức Lễ Khai Khóa tại tư gia như trường hợp Trại Sinh Từ Đường thuộc Chúng Di Giáo – cũng thuộc Liên Chúng Âu Châu. Do vậy, có trường hợp do chính Trại Sinh phải đọc quyết định thành lập Ban Quản Trại của Ban Hướng Dẫn và danh sách Trại Sinh. Một điểm khác thường nhưng dễ thương khác, là có các Lễ Khai Khóa mà thành phần hiện diện không chỉ Huynh Trưởng đơn vị sở tại mà cả Đoàn Sinh Ngành Thiếu và Ngành Đồng cũng được tham dự…

Các Lễ Khai Khóa trại này hầu như được tổ chức theo một chương trình thống nhất:

 • Cung thỉnh Chứng Minh Sư.
 • Niêm hương bạch Phật – Cử Trầm Hương Đốt.
 • Chào Đoàn Kỳ sen trắng.
 • Đọc quyết định thành lập Ban Quản Trại.
 • Diễn văn khai mạc.
 • Công bố danh sách Trại Sinh.
 • Cảm tưởng Trại Sinh.
 • Khuyến từ của Huynh Trưởng cao niên hay Cố Vấn Trại, Bảo Huynh, Bảo Tỷ.
 • Tuyên đọc huấn từ của Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.
 • Đạo từ của Chư Tôn Đức chứng minh.
 • Hồi hướng công đức.
 • Ghi hình lưu niệm & làm tài liệu cho Ban Quản Trại.

LỄ KHAI KHÓA LIÊN CHÚNG ÂU CHÂU

Tổ chức tại chùa Viên Giác – Đức Quốc ngày 29.12.2013

(Trại Sinh tại Âu Châu gồm có các Chúng Di Giáo – Pháp Hoa – Lăng Nghiêm)

VG 1

HTr Trại Sinh thuộc Liên Chúng Âu Châu

VG 2

Cùng tham dự trực tuyến Lễ Khai Mạc Trại tại Úc Đại Lợi

VG 3

Trại Sinh tham dự Lễ Khai Mạc Trại tại chánh điện chùa Viên Giác – Hannover, Đức Quốc

VG 4

Lễ chào Đoàn kỳ GĐPT

VG 5

Đọc quyết định thành lập Ban Quản Trại

VG 6

Tuyên đọc huấn từ của HTr Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

VG 7

Hòa Thượng Thích Như Điển – Phương Trượng chùa Viên Giác ban đạo từ

VG 8

Ghi hình lưu niệm

VG 9

Hình lưu niệm cùng các Lam Viên GĐPT Đức Quốc tham dự khóa tu học tại chùa

— oOo —

LỄ KHAI KHÓA LIÊN CHÚNG ÂU CHÂU

Tổ chức tại chùa Vạn Hạnh – Hà Lan ngày 29.12.2013

VH 1

Tác bạch cung thỉnh Chứng Minh Sư cho Lễ Khai Khóa

VH 2

Lễ Phật

VH 3

Chào Đoàn Kỳ sen trắng

VH 7

Tuyên đọc huấn từ của HTr Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

VH 4

Nhắn nhủ của HTr niên trưởng cấp Dũng – Ban Cố Vấn Trại

VH 5

Ghi hình lưu niệm

VH 6

— oOo —

LỄ KHAI KHÓA LIÊN CHÚNG ÂU CHÂU

Tổ chức tại chùa Khánh Anh – Pháp Quốc ngày 29.12.2013

P 1

P2

P3

— oOo —

LỄ KHAI KHÓA LIÊN CHÚNG ÂU CHÂU

Tổ chức tại chùa Tuệ Giác – Vương Quốc Bỉ

Dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Thông Trí – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNVN Âu Châu – HTr Trại Sinh Huệ Kha, Liên Chúng Âu Châu tự tổ chức Lễ Khai Khóa, hòa đồng cùng toàn thể Trại Sinh Hải Ngoại.

LeKhaiMacTraiVH2HN_B+¼Quoc_01

LeKhaiMacTraiVH2HN_B+¼Quoc_02

LeKhaiMacTraiVH2HN_B+¼Quoc (3)

Trại Sinh tuyên đọc phát nguyện

LeKhaiMacTraiVH2HN_B+¼Quoc (8)

— oOo —

LỄ KHAI KHÓA LIÊN CHÚNG ÂU CHÂU

Tổ chức tại Thụy Sĩ

Hinh Le Khai Khoa VH2HN_ThuySi_Bieu Ngu

Các Huynh Trưởng Trại Sinh

Hinh Le Khai Khoa VH2HN_ThuySi_Tac Bach Sam Hoi

Tác bạch sám hối

Hinh Le Khai Khoa VH2HN_ThuySi_Trai Sinh chuan bi theo doi Le Khai Khoa tai Uc

Hinh Le Khai Khoa VH2HN_ThuySi_Trai Sinh

Lễ Phật

Hinh Le Khai Khoa VH2HN_ThuySi_Tuyen Doc Quyet Dinh

Đoc quyết định thành lập Ban Quản Trại và huấn từ của HTr Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

Hinh Le Khai KhoaVH2HN_ThuySi_Theo Doi Le Khai KHoa Tai Uc

Tham dự Lễ Khai Mạc Trại tại Úc Đại Lợi trực tuyến

— oOo —

LỄ KHAI KHÓA LIÊN CHÚNG ÂU CHÂU

Tổ chức tại chùa Linh Thứu – Berlin, Đức Quốc ngày 29.12.2013

Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu, Đại Diện Ban Quản Trại tại Âu Châu là chị Tâm Bạch – Trần Huyền Đan cũng lại là Huynh Trưởng Trại Sinh tổ chức Lễ Khai Khóa tại thủ đô Berlin, Đức. Chỉ một mình chị là Trại Sinh tham dự duy nhất.

Nói chuyện với các em Đoàn Sinh về… Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh

Trại Sinh duy nhất

Niêm hương bạch Phật

Chào Đoàn Kỳ GĐPT

Đọc quyết định thành lập Ban Quản Trại

Tuyên đọc huấn từ của HTr Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

Huynh Trưởng Trại Sinh nghiêm cẩn lắng nghe huấn từ HTr Trưởng Ban

Trại Sinh quỳ trước Tam Bảo phát nguyện tu học

Ni Sư Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Chánh Niệm ban đạo từ

Ghi hình lưu niệm

Chß+Ñp h+¼nh l¦¦u niß+çm d¦¦ß+¢i Biß+âu Ngß+» Khai Mߦíc Trߦíi VH2HN

Dưới biểu ngữ Khai Mạc Trại trên màn hình projector

— oOo —

LỄ KHAI KHÓA TẠI TƯ GIA (ĐỨC QUỐC)

Trong hoàn cảnh đặc biệt, không thuận duyên để đến với các Huynh Trưởng Trại Sinh trong Liên Chúng Âu Châu cùng tham dự Lễ Khai Mạc Trại, Trại Sinh Từ Đường thuộc Chúng Di Giáo (Liên Chúng Âu Châu) đã tổ chức Lễ Khai Khóa tại nhà riêng, đặt hết lòng thành hướng về Lễ Khai Mạc Trại để cùng phát nguyện tu học.

20131231_135457

20131231_135317

Chấp tay niệm Phật, phát tâm tu học

— oOo —

LỄ KHAI KHÓA LIÊN CHÚNG HOA KỲ

Tổ chức tại chùa Liên Hoa – Garden Grove, Nam California, Hoa Kỳ ngày 29.12.2013

(Trại Sinh tại Hoa Kỳ gồm có các Chúng Hoa Nghiêm và Pháp Bảo Đàn).

P1000974

Tuyên bố lý do – Thông qua chương trình

P1000987

Niêm hương bạch Phật

P1000986

P1000992

Chào Đoàn Kỳ GĐPT

P1000997

Diễn văn khai mạc

P1010003

Đọc quyết định thành lập Ban Quản Trại – Công bố danh sách Trại Sinh

P1010021

Trình diện Trại Sinh

20131229_145522_resized

Tuyên đọc huấn từ của HTr Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

P1000962

Cảm niệm của Huynh Trưởng  cao niên Năng Kính – Nguyễn Hữu Huy

20131229_151759_resized

Đạo Từ của Hòa Thượng chứng minh Thích Minh Tuyên

P1010017

Cảm tạ của Trại Sinh

P1010018

Ghi hình lưu niệm

P1010022

Tiệc trà liên hoan

P1010023

— oOo —

LỄ KHAI KHÓA LIÊN CHÚNG HOA KỲ

Tổ chức tại thành phố Hayward, Bắc California, Hoa Kỳ ngày 29.12.2013

Các Huynh Trưởng Trại Sinh – Chúng Hoa Nghiêm – cư ngụ tại các vùng xa thuộc miền Bắc tiểu bang California đã tự tổ chức Lễ Khai Khóa để cùng hòa nhịp với toàn thể Trại Sinh.

photo 2

Trại Sinh Nguyên Chiếu – Lữ Liệt Phi và Trại Sinh Quảng Thạnh – Nguyễn Hải Nhi

photo 5

Trại Sinh cùng Huynh Trưởng Bảo Huynh Nguyên Thanh – Nguyễn Văn Hà

— oOo —

LỄ KHAI KHÓA LIÊN CHÚNG HOA KỲ

Tổ chức tại chùa Cổ Lâm – thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ ngày 29.12.2013

Chúng Pháp Bảo Đàn thuộc Liên Chúng Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ Khai Khóa tại chùa Cổ Lâm, thành phố Seattle, tiểu bang Washington, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Kiến Thành – trú xứ chùa Cổ Lâm.

IMG_2131

IMG_2129

IMG_2141

IMG_2147

Nguồn: www.gdpthaingoai.org

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.