Duyệt theo từ khóa ‘2016-2020’

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. IV: Tài liệu Đại Biểu

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. IV: Tài liệu Đại Biểu

(Một số nội dung trong tài liệu phải thông qua biểu quyết của Đại Biểu tại các phiên Tiền Đại Hội, Khoáng Đại… có thể có thay đổi sau khi Đại Hội chung quyết.)

Nguồn: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới nhiệm kỳ IV hạ kỳ sớm do quốc tang Thái Lan

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới nhiệm kỳ IV hạ kỳ sớm do quốc tang Thái Lan

…Chấp nhận đề nghị hợp lý của Ban Quản Trị Rachata City Hotel (nơi tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới nhiệm kỳ IV), vào lúc 15g00 ngày 14/10/2016, Ban Tổ Chức Đại Hội đã hội ý và quyết định hạ kỳ Phật Giáo và Gia Đình Phật Tử sớm hơn chương trình dự liệu…

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Canada kỳ IX – NK.2016-2020

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Canada kỳ IX – NK.2016-2020

3 hồi chuông trống Bát Nhã thỉnh sư trang nghiêm từng hồi hòa quyện với đại chúng đồng niệm hồng danh Bổn Sư để cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức quang lâm Đại Hùng Bửu Điện chứng minh Lễ Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Canada kỳ IX…

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Âu Châu kỳ IX – nhiệm kỳ 2016-2020

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Âu Châu kỳ IX – nhiệm kỳ 2016-2020

Đại Hội kỳ này, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu tổ chức từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7 năm 2016 tại Amiens, Pháp Quốc, trong Khuôn viên Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 28 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu…

Thông tư điều động nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. 2016-2020

Thông tư điều động nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. 2016-2020

Để công tác Phật sự đạt được kết quả viên mãn, trân trọng thông tư đến Quý Ban để xin chuyển đến các Ban Hướng Dẫn trực thuộc quản hạt tạo mọi điệu kiện thuận tiện cho quý anh chị Huynh Trưởng có tên trong Ban Tổ Chức Đại Hội theo danh sách trong Đề Án dẫn thượng cùng tham gia hỗ trợ Phật sự chung…

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Thừa Thiên NK 2016-2020

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Thừa Thiên NK 2016-2020

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên nhiệm kỳ 2016-2020 đã được tổ chức vào hai ngày 23-24/4/2016 (17-18.3.ÂL Bính Thần) tại chùa Thuyền Lâm – Huế dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thich Lương Phương – Thành Viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN…

Đề Án Tổ Chức Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV – NK. 2016-2020

Đề Án Tổ Chức Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV – NK. 2016-2020

… Một lần nữa, Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên toàn thế giới lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ được Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới trang trọng tổ chức tại quốc gia Phật Giáo Thái Lan…

Tâm Thư Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV – NK. 2016-2020

Tâm Thư Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV – NK. 2016-2020

Hãy cùng nhau câu hội, cùng nhau xóa bỏ bức tường ngăn cách do kiến thủ, biên kiến tạo ra trong khi chúng ta vẫn cùng một hướng nhìn để chung tay, chung lòng xây dựng nhà Lam vững bền, quang huy trong tương lai để không cô phụ Tứ Ân thâm trọng…

Thông tư v/v tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV – NK. 2016-2020

Thông tư v/v tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV – NK. 2016-2020

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. 2016-2020 là Đại Hội của hàng Huynh Trưởng không phân biệt tân hay cựu, trong hay ngoài mà là Đại Hội của hàng Huynh Trưởng khắp toàn cầu còn giữ được tình lam thắm thiết bất khả phân…

Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK.IV họp phiên thứ 2 – Chuẩn bị chính thức công bố các văn kiện Đại Hội

Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK.IV họp phiên thứ 2 – Chuẩn bị chính thức công bố các văn kiện Đại Hội

Chương trình nghị sự của phiên họp diễn ra thông suốt trong 3 giờ 30 phút với nghị trình chủ yếu là thống nhất, thông qua các vấn đề cấp thiết và ưu tiên hàng đầu để thượng trình Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới chính thức ban hành các văn kiện lập quy cho Đại Hội…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất