Duyệt theo từ khóa ‘ ’

Pháp Hội Thù Ân II – Lễ Hưng Tác – Thượng Phan

Pháp Hội Thù Ân II – Lễ Hưng Tác – Thượng Phan

Hôm nay, ngày 26.10.2018 (18.9 Mậu Tuất), từ mờ sáng, các phái đoàn Lam Viên GĐPT trên toàn quốc đã lần lượt vân tập về chùa Pháp Vân (quận Tân Phú, Sài Gòn), câu hội Pháp Hội Thù Ân lần thứ hai…

Kinh Hiền Nhân – Dịch giả: Thích Hạnh Trụ

Kinh Hiền Nhân – Dịch giả: Thích Hạnh Trụ

Kinh chép: Sau khi Phật nhập diệt, ngài Ca-diếp triệu tập Đại Hội Kiết Tập Kinh Điển. Ngài A-nan lên pháp tòa thuật lại những lời Phật dạy. Kinh này do Đức Phật nói và lời ngài A-nan thuật lại.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ