Browsing: 7 điều cần biết

Ảo thuật
0

Thường thì bí mật của 1 trò ảo thuật rất đơn giản. Nếu chúng ta nói cho khán giả biết bí mật của trò ảo thuật thì sẽ bị lấy đi sự thần bí và sự độc đáo của trò ảo thuật. Và rồi thì sao? Khán giả sẽ cảm thấy họ đã bị lừa và giận dữ…