Browsing: bà ơi

Vườn thơ
0

Bà không còn nữa bà ơi
Chiếc cơi trầu vẫn đầy vơi nỗi niềm
Cối giã trầu vẫn còn nguyên
Bình vôi khô nẻ chân chim đáy bình
Bà thương yêu cháu hết mình
Quạt mo ru cháu yên lành giấc trưa…