"Câu chuyện bát mỳ" tại quán Bắc Hải Đình – Nhật Bản

Có người nhận xét rằng: “Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nước mắt.” Đây chỉ là lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhưng nó không phải là không thực tế. Quả thật, nhiều người đọc xong câu chuyện đã phải rơi lệ, chính sự quan tâm chân thành và lòng nhân hậu của những nhân vật trong câu chuyện đã làm cho họ phải xúc động…