101 mẫu chuyện Thiền (Việt-Anh) – Giai thoại 33: Bài học bàn tay

101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do Thiền Sư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919 gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ XIX, XX và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do Thiền Sư người Nhật là Mujū (無住 – Vô Trú) viết vào thế kỷ XIII…

Ám thủ ngữ trên thế giới

Hãy cùng khám phá những cách biểu hiện thái độ và cảm xúc bằng ngón tay, tuy động tác giống nhau mà ý nghĩa khác nhau của một số quốc gia trên thế giới qua 10 ký hiệu thông dụng dưới đây, có lẽ cũng sẽ giúp ích phần nào  cho các bạn tránh nhầm lẫn tai hại khi “ngao du” đó đây trên chặng đường du lịch hay đi công việc…