Bình Ngô Đại Cáo

Bình Ngô đại cáo là bài bố cáo của Nguyễn Trãi viết thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc cuộc kháng chiến chống Minh, giành lại độc lập cho Đại Việt…
Văn kiện lịch sử này có nhiều bản Việt dịch: của Ngô Tất Tố; Trần Trọng Kim; Mạc Bảo Thần; Bùi Kỷ. Bản cung cấp cho quý độc giả dưới đây là bản dịch của Ngô Tất Tố…