Buồng chuối kỳ lạ tại ngôi chùa bị tàn phá

Quan sát cho thấy, buồng chuối trổ bình thường đến đoạn cuối có đến 7 hoa xếp theo hình rẻ quạt. Một trong 7 hoa đó đã nở lộ ra nhiều hoa nhỏ có hình dáng như hoa sen. Đã xuất hiện những lời bàn được bà con tại đây thuật lại. Có thể trước kia trên vạt đất trồng chuối có một ngôi cổ tự…