Mừng Xuân Di Lặc

Duyệt theo từ khóa ‘bụt’

Chùa làng

Chùa làng

Dân trong làng thức, ngủ, đi làm đồng, đi chợ gần xa, hay lũ trẻ nhỏ chúng tôi đi học…đều theo tiếng chuông, tiếng trống, tiếng kinh kệ hôm mai từ trong chùa vọng ra. Người đi làm ăn xa về, từ xa nhìn thấy nóc chùa, cổng tam quan quen thuộc là lòng đã nôn nao…

Những câu ca dao, đồng dao, tục ngữ, thành ngữ VN mang màu sắc Phật Giáo

Những câu ca dao, đồng dao, tục ngữ, thành ngữ VN mang màu sắc Phật Giáo

“Trang sử Phật
Cũng là trang sử Việt.
Trải bao độ hưng suy,
Có nguy mà chẳng mất. . .”
(Hồ Dzếnh).

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ