HT Nguyễn Châu: Cảm tưởng tri ân những Huynh Trưởng đóng góp cho nền Văn Nghệ GĐPTVN (Video clip)

Cảm tưởng tri ân những Huynh Trưởng đóng góp cho nền Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử Việt Nam. (HT Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN).