Duyệt theo từ khóa ‘cẩm nang’

Cẩm Nang Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hải Ngoại NK.2016-2020

Cẩm Nang Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hải Ngoại NK.2016-2020

Kể từ Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hải Ngoại kỳ II năm 2000 tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc đến nay, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hải Ngoại Kỳ VI được khai diễn riêng biệt tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2016…

Cẩm nang sinh hoạt GĐPT

Cẩm nang sinh hoạt GĐPT

Tập sách nhỏ này chỉ ghi lại ngắn gọn và cô đọng những kiến thức cơ bản trong sinh hoạt GĐPT để giúp các anh chị em thuận tiện trong việc tham khảo, giúp các em Đoàn Sinh có nhiều thời gian vui chơi và tham gia các hoạt động khác nhiều hơn. Tuy nhiên, cùng với tập sách này, mỗi Đoàn Sinh cũng cần có một “sổ tay sinh hoạt” của riêng mình để ghi thêm những điều cần thiết trong quá trình sinh hoạt…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất