Browsing: cảm niệm ân sư

Trại văn chương
0

Trong giờ phút thiêng liêng trước khi về với chư Phật, Hòa Thượng gọi thầy vào dạy bảo. Hòa Thượng phó thác cho thầy 2 việc: Việc thứ nhất là phụng sự Tam Bảo nơi tự viện Vĩnh Minh nầy. Việc thứ hai là chăm lo, giúp đỡ, hổ trợ cho GĐPT trong sinh hoạt và hướng dẫn cho Huynh Trưởng tu học.”…

Vườn thơ
0

… Bao nhiêu năm tù ngục
Thầy vẫn cười từ bi
Tự do là khát vọng
Không khuất phục quyền uy
Gian nan là mật ngọt
Vì đạo pháp sá gì…