Cây Nêu ngày Tết

Cây Nêu ngày Tết

Cây nêu là một thân cây được người dân Việt Nam nói chung, bao gồm cả một số sắc tộc thiểu số và người Kinh, đem trồng trước sân nhà mỗi dịp tết Nguyên Đán, trên ngọn cây đeo một vòng tròn nhỏ và treo nhiều vật dụng có tính chất biểu tượng tùy theo […]