Browsing: châu ma ni

Công án - Giai thoại
0

Có những người ở đời chỉ lo mong cầu vinh hoa phú quý; thực ra, của báu thế gian giả dối không thật, phú quý như giấc mộng canh ba, vinh hoa giống như sương tháng chín. Trân châu mã não, vàng bạc kim cương người ta vì nó mà chết, ở đâu cũng như thế…