Browsing: chúng ta giàu đến mức nào

Chuyện đời
0

…Chúng ta sinh ra có bộ não được giấu trong một hộp xương, dù chúng ta có nghèo về vật chất đến đâu, chúng ta vẫn giàu vì không ai lấy đi được những gì trong bộ não của chúng ta – những thứ ấy quý hơn cả vàng bạc và trang sức mà bạn có…