Duyệt theo từ khóa ‘chương trình’

Chương trình Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới

Chương trình Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI THÙ ÂN LẦN THỨ II GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI (Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018 – Nhằm ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 ÂL năm Mậu Tuất)…

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Chương trình tang lễ

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Chương trình tang lễ

Chương trình tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN; Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn, Việt Nam) tân viên tịch…

Chương trình Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

Chương trình Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

  CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI:   Ngày 20 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 25 tháng 07 năm Giáp Ngọ) –  07h30 – 20h30               Thiết đàn. –  14h00 – 16h00               Họp Ban Tổ Chức Pháp Hội để kiểm điểm Phật sự.   Ngày 21 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 26 tháng 07 năm Giáp […]

Chương trình Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (GHPGVNTN Âu Châu)

Chương trình Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (GHPGVNTN Âu Châu)

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Viện Chủ Chùa Khánh Anh – Paris, Pháp Quốc

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ