Browsing: công dung ngôn hạnh

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Xưa nay cánh mày râu chúng tôi thúc thủ, bại vong mất mạng dưới ngôn ngữ quát tháo, dưới sức mạnh cơ bắp của cánh quần thoa rõ thật có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đổ gục trước cái dịu ngọt cưng chiều của quý vị thì bút mực trần gian đông tây kim cổ không thể nói hết được…