Browsing: công ơn

Vườn thơ
0

Đâu còn ngôn ngữ nào hơn
Làm sao nói hết công ơn mẫu từ
Không còn bút mực lời thư
Viết cho hết được tâm tư mẹ hiền.
Mẹ là tuyệt đỉnh thiêng liêng
Là con suối ngọt triền miên vô cùng…

Vườn thơ
0

Tình cha không thể sánh như
Như rừng như núi không từ nơi đâu
Vượt ngoài ngôn ngữ rộng sâu
Cao xa vời vợi trên bầu trời xanh
Vô cùng vô tận vô thanh
Không hình không tướng không danh suy lường