Duyệt theo từ khóa ‘công ơn’

Ơn Mẹ

Ơn Mẹ

Đâu còn ngôn ngữ nào hơn
Làm sao nói hết công ơn mẫu từ
Không còn bút mực lời thư
Viết cho hết được tâm tư mẹ hiền.
Mẹ là tuyệt đỉnh thiêng liêng
Là con suối ngọt triền miên vô cùng…

Ơn Cha

Ơn Cha

Tình cha không thể sánh như
Như rừng như núi không từ nơi đâu
Vượt ngoài ngôn ngữ rộng sâu
Cao xa vời vợi trên bầu trời xanh
Vô cùng vô tận vô thanh
Không hình không tướng không danh suy lường

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất